İçeriğe geç

Blog

Ydus Nedir Kimler Başvuru Yapabilir?

12 Jan 2023

 YDUS yani ‘’Tıpta yan uzmanlık eğitime giriş sınavı’’ olarak bilinen mesleki uzmanlık sınavıdır. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde ya da üniversite hastanelerinde veya tıp fakültelerinde yahut da Gata’ da ileri seviye yan dalda uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar için ÖSYM tarafından bir ya da talebe oranla nadir olmak üzere iki kez düzenlenen bir sınavdır.

  YDUS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Doktorluk hizmetinde bulunan adayların farklı yerlerde farklı yan dal eğitimi almak istemeleri üzerine ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan bir sınavdır ydus. Sınava girmek için başvuran adayların doktor olarak görev yapıyor olması ön koşulu aranmaktadır ve belirlenen şartlara sahip olmayan adaylar sınava giriş hakkını elde edememektedirler. Sınavların yapılmasını takiben geçen sürede sonuçlar açıklanır ve sonuçların açıklanması ile yerleştirme planı yapılır.

  Yan Dal Uzmanlık Sınavı Ne Zaman Yapılır?

  Aralık ayında yapılan ydus sınavı için Ekim ayında başvurularının alınmasıyla başlayan süreçte, başvurmak için geç kalan adaylar için Kasım ayının 17’si geç kayıt tarihi olarak belirlenmiştir.

 Yılda bir kez ya da talepler doğrultusunda nadiren de olsa iki kere uygulanan bir sınavdır. ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan YDUS sınavı için gerekli başvurular sınavın yapılacağı tarihten yaklaşık 2 ay önce alınmaya başlanmaktadır. Sonuçlar ise sınavın yapıldığı tarihten ortalama bir ya da bir buçuk ay sonra sınava giren adaylara bildirilmektedir.

  YDUS Sınavına Kimler Girebilir Şartları Nelerdir?

  Sınava girebilmek için doktorluk görevinde bulunduğunu belgeleyen adaylar sınava girmeye hak kazanabilmektedirler. Bu yüzden ydus sınavı doktorlara özel olarak düzenlenen bir sınav olarka bilinmektedir. Özel olarak yan dalda ve uzmanlık eğitimi almak için başvuran doktor adaylardan başka hiçbir aday sınava girmeye hak kazanamaz. Daha iyi bir eğitim almak ve yan dal uzmanlık alanları hakkında eğitim almak isteyen doktorların başvuruda bulunabildiği bu sınav için gerekli şartlar sırayla şöyledir:

 - Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde ya da dışında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca görevli tıp doktoru olmak şartı

 - Sınav için başvuruda bulunduğu yan dala bağlı uzmanlık statüsüne malik olmak

 - 657’ye tâbi Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi 1. fıkrasının A bendindeki 4 ve 5. Numaralı alt metinlerinde belirtilen şartlara sahip olmak şartı

 - Başarılı olan adayların atanmak için herhangi bir engelinin bulunmaması şartı

 - Adayların başarılı oldukları takdirde alacakları yan dal uzmanlık eğitimi için sağlık engellerinin bulunmaması şartı

 - Devlet memurluğu görevinden ve bulunduğu kamu görevlerinden çıkarma ya da uzaklaştırma cezası almamış olması şartı

 - Devlet memurluğu görevinden çekilmiş sayılan ya da çekilenler için 657’ ye tâbi Devlet Memurları yasasının 97. Maddesince atanmasına engel teşkil edecek bir durum olmaması şartı.

  YDUS Sınavı İçin Kimler Tercih Hakkına Sahiptir?

 Tercih öncesi Tıpta Yan Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavına giren doktor/ uzman adaylar

 YDUS sınavı sonucunda hiçbir eğitim programına yerleşmemiş adaylar

Ağrılıklı Bilgi Sınavından 45 ya da üzerinde puan almış adaylar

  Puanlama ve Tercih

  Sınavda 45 puan yahut üzeri alan adaylar tercih yapma hakkı kazanırlar. 45 puandan az not alan adaylar ise yerleştirme işlemine dâhil edilme hakkını kaybederler. Adayların en çok 30 tercih seçme ve bildirme hakları vardır.

 Uzmanlık eğitimine devam ederken sınav giren adayların, istifa edip bu istifa süreçleri içerisindeki ilk sınavlarında ve uzmanlık eğitimine kabul edildiği halde eğitimine başlamayan adayların girdikleri ilk sınavda mesleki bilgi notları diğer adaylara göre yüzde iki oranla düşürülmektedir.

Önceki Gönderi
Sonraki Gönderi

Kayıt olduğunuz için teşekkürler!

Bu e-posta kayıtlıd!

Translation missing: tr.lookbook.shop_look

Seçenekleri Gör

Düzenleme Seçeneği
Have Questions?
Back In Stock Notification
Şartlar ve Koşullar
Şartlar ve Koşullar Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz. Giriş Bu websitesi size Hafsa Software tarafından sunulmaktadır. Bu websitesindeki Hafsa Software (bundan böyle Hafsa Software olarak anılacaktır), Software bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Software yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemekyi amaçlamaz. Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz. Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları 1. Telif Hakkı Kanunu Sitemizin sayfaları(içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Software yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Software basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Software tarafından yazılı rıza verilmesini gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları Software şirketine aittir. Software Şirketinin basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Software Şirketinin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır: "© [Yıl] ŞİRKET ÜNVANI tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica 2. Markalar Bu sayfalarda bulacağınız Software logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları, Software, bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir. 3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Software tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Software yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. b. Software websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur. c. Software websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Software ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız. e. Bu sorumluluk SMTAnatomi web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir websitesi için geçerlidir 4. Yasal Uyarı Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili “Software sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Software şirketinin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Software kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak) Software websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir. 5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software şirketinin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 6. Software Ürünleri Bu websitesinde Software şirketine ait markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Software bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir. Çeşitli İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Hamburg Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.
this is just a warning
Giriş
WhatsApp iletişim