İçeriğe geç

Blog

Tus Nedir Şartları Nelerdir?

12 Jan 2023

 TUS olarak bilinen ve açılımı ‘’Tıpta uzmanlık ve giriş sınavı’’ veya ‘’Tıpta uzmanlık sınavı’’ olan, tıp fakültesi mezunlarına branş seçmeleri üzere ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınav türüdür. Her yılın Şubat ve Ağustos aylarına iki kez olmak üzere düzenlenen bu önemli sınav Türkiye geneline hitaben Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılmaktadır.

 

 Tus Sınavı Hangi Bölümlerden Oluşmaktadır?

 

  Yabancı Dil Sınavı: Tıbbi yabancı dil yani teknik yabancı dil ve bilim test sınavı olmak üzere iki bölümde yapılmaktadır. Yabancı dil sınavını başarı ile tamamlayan adayla bir sonraki bölüm olan bilim sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Bilim sınavının amacı ise tıp alanında uzmanlık eğitimi alacak adayların belirlenmesi ve uygun kontenjanlara yerleştirilmesi için sınavın ikinci ve son bölümüdür.

 Yabancı dil sınavında adaylar en az 50 tam puan almak zorundadırlar. Kurul tarafından belirlenen metinler üzerinden değerlendire yapılan tus sınavında adaylara 20 metin üzerinden, her metin için 5 soru sorulmaktadır. Toplamda 100 soru bulunmaktadır. İki yıl içerisinde sınava girip 50 tam puan ya da üzeri alan adaylar, ilgili kuruma yazdıkları dilekçeyle muafiyetini isteyebilme hakkına da sahip olabilmektedirler.

 

 Bilim Sınavı: Yabancı dil sınavında başarı sağlayan adayların girmeye hak kazandıkları bu sınav tus sınavının ikinci ve son merhalesi olup yeterli puanı alan adaylar Sağlık Bakanlığına bağlı olan eğitim ve araştırma hastanelerinde yahut Adli Tıp Kurumlarında uzmanlık eğitimi almak için tercih yapabilirler. Bilim sınavında temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri olarak iki bölüm yer almaktadır. Tıp fakültesi mezunu olmayanlarında artık girebildiği sınavda fakülte mezunu olmayanlar adaylar için açılan kontenjan mezun adaylara nazaran çok daha azdır. Sınavın birinci bölümü;

 - Anatomi

 - Histoloji ve Embriyoloji

 - Fizyoloji

 - Tıbbi Biyokimya

 - Tıbbi Mikrobiyoloji

 - Tıbbi Patoloji

 - Tıbbi Farmakoloji. Olmak üzere 7 alana ait sorulardan oluşmaktayken sınavın ikinci bölümü ise;

 - Dahiliye

 - Cerrahi gruplara dahil alanlar

 - Pediatri

 - Kadın Hastalıkları

 - Doğum. Gibi alanlara ait sorulardan oluşmaktadır.

 İki bölüm için yüz yirmişer toplam 240 sorudan oluşan bir sınavdır. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır ve sınav için 5 saat sınav süresi tanınmaktadır.

 

 TUS Sınavına Kimler Girebilir?

 

 Tus sınavına tıp fakültelerinden mezun olan her hekim katılabilir. Staj yapan doktorlar ve tıp fakültesinde öğrenci olanlarında bu sınava girmeye hakları vardır fakat bu adayların tercih kullanmaları için fakültelerini bitirmeleri gerekmektedir. Klinik bilimler sınavına ise yalnız tıp bölüm mezunları girebilmektedir.

 Mezun oldukları takdirde tus sınavına girme hakkı olan diğer bölümler:

 - Kimya

 - Biyoloji

 - Eczacılık

 - Veterinerlik

 - Tıbbi biyoloji eğitimi alan öğrenciler ya da mezunlar.

 

 Her geçen yıl sınava giren aday sayılarındaki artış dikkatleri çekmekte olup, adaylar için kontenjan bulma zorluklarını peşinde getirmektedir. Nisan’ da yapılan sınavlara 8000 civarında aday girerken Ağustos sınavında bu sayının 15000’ e yaklaştığı yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir.

 Adaylar bu sınava hazırlandıkları yoğun çalışma sürecinde kaygıdan uzak olmaları, acele etmemeleri, bol bol soru çözmeleri, kendilerini sınav günü için hazırlamak amacıyla çalışma egzersizleri ve etüd programları üzerine yoğunlaşmaları konusunda gerekli yardımı almaları gerekmektedir.

Önceki Gönderi
Sonraki Gönderi

Kayıt olduğunuz için teşekkürler!

Bu e-posta kayıtlıd!

Translation missing: tr.lookbook.shop_look

Seçenekleri Gör

Düzenleme Seçeneği
Have Questions?
Back In Stock Notification
Şartlar ve Koşullar
Şartlar ve Koşullar Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz. Giriş Bu websitesi size Hafsa Software tarafından sunulmaktadır. Bu websitesindeki Hafsa Software (bundan böyle Hafsa Software olarak anılacaktır), Software bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Software yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemekyi amaçlamaz. Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz. Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları 1. Telif Hakkı Kanunu Sitemizin sayfaları(içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Software yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Software basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Software tarafından yazılı rıza verilmesini gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları Software şirketine aittir. Software Şirketinin basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Software Şirketinin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır: "© [Yıl] ŞİRKET ÜNVANI tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica 2. Markalar Bu sayfalarda bulacağınız Software logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları, Software, bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir. 3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Software tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Software yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. b. Software websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur. c. Software websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Software ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız. e. Bu sorumluluk SMTAnatomi web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir websitesi için geçerlidir 4. Yasal Uyarı Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili “Software sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Software şirketinin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Software kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak) Software websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir. 5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software şirketinin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 6. Software Ürünleri Bu websitesinde Software şirketine ait markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Software bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir. Çeşitli İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Hamburg Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.
this is just a warning
Giriş
WhatsApp iletişim