İçeriğe geç

Blog

Tus Soruları

12 Jan 2023

Tıp alanı ülkemizde yaygın bir biçimde tercih edilmektedir. Geçmişten günümüze bir çok nedenle tercih edilen bu alan, özellikle kişiye iyi bir gelir sağlamaktadır. Bununla beraber ahlaki bir amaca hizmet etmesi, tıp bilimine duyulan ilgi ve merakı arttırmaktadır.

 

 TUS Nedir?

 

 Ülkemizde herhangi bir bölümden mezun olan tüm öğrenciler yeterlilik sınavına tabi tutulmaktadırlar. Tıp öğrencileri de almış oldukları eğitim doğrultusunda mezun olduktan sonra branş seçmeye yönelmektedirler. Branş seçme sınavı, Tıpta Uzmanlık Sınavı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kısaca TUS olarak adlandırılmaktadır.

 

 Tıpta Uzmanlık Sınavı, iki basamaktan meydana gelir. Birinci basamağı 'tıbbi yabancı dil sınavı' oluşturur. İkincisi ise 'bilim sınavı' olmaktadır. İlk basamakta yer alan sınav, bilim sınavına hazırlanacak olan adayları belirlemek için yapılır. Bilim sınavına hak kazanan adaylar branş seçmek için öncelik kazanma şansı elde etmektedirler. Bu sınavda başarılı olan kişiler yaptıkları tercihler doğrultusunda açılan kontenjanlara yerleştirilirler.

 

 TUS Ne Zaman Yapılır?

 

 Türkiye'de TUS yılda iki defa yapılmaktadır. Bu sınav yılın şubat ve ağustos aylarında adaylara sunulmaktadır. 2012 yılından önce sadece Ankara'da yapılan sınav, artık İstanbul ve İzmir'de de olmaktadır.

 

 Akademik sınav niteliğindeki imtihanlar arasından en zoru olarak görülmektedir. TUS, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler şeklinde iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bu alanlar sabah ve öğleden sonra iki oturum olarak verilmektedir.

 

 Tıp fakültesi mezunu kişiler Pratisyen Hekim ünvanı almış bulunurlar. Ancak kişi tıp biliminin herhangi bir alanında uzmanlık kazanmak istiyorsa TUS'a girmelidir. Bu sınavın bel kemiğini oluşturan iki sınavdan söz edilecektir. İki sınavdan meydana gelen tus soruları detaylarıyla aktarılacaktır.

 

 TUS Sorularının Yer Aldığı Sınavlar

 

 İki basamak biçiminde karşımıza çıkan tus soruları yabancı dil ve bilim sınavında yer almaktadır. Dolayısıyla bu iki sınavın içeriğini aktarmak gerekmektedir. Her bölümün işlevine uygun sınav türleri bulunmaktadır. Tıp alanı da bu durumun kapsamı dahilindedir.

 

 Tıbbi Yabancı Dil Sınavı

 

 Yabancı dil sınavında 20 adet metin yer almaktadır. Her metine dair 5 soru sorulmaktadır. Kısacası 100 soruluk bir sınav söz konusudur. Sorulara verilen yanlış cevaplar puan sistemini olumsuz etkilememektedir. Önemli olan verilen doğru cevap sayısıdır. Daha öncesinde sınava girmiş biri muaf edilme talebinde bulunabilir. Bunun için en az iki yıl geçmiş olması ve 50 puan alınmış olunması gerekmektedir.

 

 TUS'un yabancı dil ayağını oluşturan söz konusu sınav son defa 2011 yılında uygulanmıştır. 2013 yılından itibaren yabancı dil seviyesini ölçmek isteyen tıp öğrencileri, YDS'ye tabi tutulmaya başlanmıştır.

 

 Bilim Sınavı

 

 2009 yılında yeni bir düzenleme getirildi. Bu düzenleme neticesinde yalnızca tıp fakültesinden mezun olanlar bilim sınavına girebilirdiler. Fakat bu karara karşı çıkılması sonucu, tıp fakültesi haricindekiler de bu sınava girme hakkı kazandılar. Sınav Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testlerinden meydana gelmektedir.

 

 TTB testi anatomi, histoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, tıbbi farmakoloji alanlarından oluşmaktadır. KTB ise dahiliye ve cerrahi gruplarına yöneliktir. Bu grupta yer alan pediatri, kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlardan sorular gelmektedir.

 

 TTB testinde 120, KBT testinde 120 olmak üzere toplam 240 soru bulunmaktadır. Sabah saatlerinde TTB, öğleden sonra ise KTB testi yapılmaktadır. Her iki oturum için ayrı ayrı 150 dakika süre verilmektedir.

Önceki Gönderi
Sonraki Gönderi

Kayıt olduğunuz için teşekkürler!

Bu e-posta kayıtlıd!

Translation missing: tr.lookbook.shop_look

Seçenekleri Gör

Düzenleme Seçeneği
Have Questions?
Back In Stock Notification
Şartlar ve Koşullar
Şartlar ve Koşullar Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz. Giriş Bu websitesi size Hafsa Software tarafından sunulmaktadır. Bu websitesindeki Hafsa Software (bundan böyle Hafsa Software olarak anılacaktır), Software bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Software yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemekyi amaçlamaz. Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz. Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları 1. Telif Hakkı Kanunu Sitemizin sayfaları(içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Software yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Software basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Software tarafından yazılı rıza verilmesini gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları Software şirketine aittir. Software Şirketinin basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Software Şirketinin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır: "© [Yıl] ŞİRKET ÜNVANI tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica 2. Markalar Bu sayfalarda bulacağınız Software logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları, Software, bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir. 3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Software tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Software yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. b. Software websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur. c. Software websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Software ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız. e. Bu sorumluluk SMTAnatomi web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir websitesi için geçerlidir 4. Yasal Uyarı Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili “Software sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Software şirketinin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Software kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak) Software websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir. 5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software şirketinin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 6. Software Ürünleri Bu websitesinde Software şirketine ait markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Software bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir. Çeşitli İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Hamburg Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.
this is just a warning
Giriş
WhatsApp iletişim