İçeriğe geç

Blog

Tus Sınavı Soru Konuları

12 Jan 2023

TUS sınavı detaylı olarak incelendiğinde bazı konulardan daha fazla soru çıktığı görülmektedir. Aynı konu başlığı altında dahiliye, biyokimya, farmakoloji, fizyoloji alanında daha fazla soru çeşidinin de geldiği görülmektedir. Toplam soru sayısı 120 olmakla beraber 40 konu ve son sekiz sınava bakıldığında entegre çalışılması önemli bir nokta olarak görülmektedir. Konu ve ortalama tussoruları sayılarına bakacak olursak;

 l İmmün yetmezliği hastalıkları=2

l Hücreler=3

l Kanava diatezi ve koagülasyon bozuklukları=4

l Kraniyal sinirler=2

l Enzimler=2

l Kalp kapak hastalıkları ve kalp muayeneleri=3

l Hormonların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları=5

l Lösemi ve lenfoma=4

l Enfeksiyonlar=8

l Çekirdek biyokimyası=2

l AIDS=2

l Stafilokok ve streptokok=2

l Bakterilerde hücrelerin yapısı=2

l Anemiler=5

l KOAH=2

l Tüberküloz= 2

l Tümörler=15

l Tiroid bezi hastalıkları=3

l DM ve insülin=4

l Glomerulonefritler=3

l Hücre zedelenmesi ve adaptasyon=2

l Bakterilerde hücre yapıları=2

l Antibiyotikler=3

l Konjenital kalp hastalıkları=2

l Nöroleptik antideprasanlar=2

l Steroidler=3

l Şok=3

l Safra kesesi=3

l Artritler=3

l Malign jinekolojik hastalıklar=4

l Meme hastalıkları=3

l Entoksikasyon=2

l Metabolik hastalıklar=4

l Kontrasepsiyon ve HRT=3

l Sıvı ekeltrolit dengesi=3

l Crohn ve ülseratif kolit=2

l Vaskülitler ve otoimmün hastalık=3

l Entoksikasyon=2

l Nörokutanöz hastalıklar=2

l Asit baz hastalıkları ve sıvı elektrolit dengesi=3

  Olmak üzere konulara bakıldığında son 8 sınav içeriğinde sayılar bu şekilde belirlenmektedir. Entegre çalışma açısından bu incelemenin yapılması ve bu doğrultuda çalışma yapılması başarının kestirme yolları arasındadır.

  TUS’DA ÇIKAN SORU ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

  Uzmanlık sınavında 15 farklı tarz soru içeriği bulunmaktadır. Bu soru çeşitlerinin incelemek suretiyle çalışırken ve sınav sırasında dikkat edilecek ipuçları da ele alınmak suretiyle traktus ile sınavda başarı elde edilebilmektedir. Öncelikle soru çeşitleri açısından bakacak olursak;

l Basit bilgi: yalın bilgi içeren soru çeşitleridir

l Olumsuzluk içeren soruları: kritik soru kelimesini cümle sonunda bulursunuz. Bulunmaz, değildir şeklinde soru kalıplarıdır. 40’a yakın soru bu kalıpta sorulmaktadır.

l Karşılaştırmalı tablo soruları: 20 ile 30 civarında karşılaştırma tablo sorusu bulunduğunda bol tablo incelemek önemlidir

l Şekil soruları: kardiyoloji de ekg, anatomi ve halk sağlığı tabloları için önemlidir. Şekil ve grafik incelemeleri önemlidir.

l Yaş ve zamana özgü sorular: belirli dönemlerde görülen hastalıkların zaman dilimlerinin iyi bilinmesi önemlidir.

l En içeren sorular: en yararlı, en sık görülen gibi tipleri bulunur.

l Spesifik ve karakteristik sorular

l Test ve cisimcik gibi anahtar kelime içeren sorular

l Risk faktörü: ortalama 5 civarında risk faktör sorusu çıkar.

l Özel isim soruları: bulgu, test ve belirti ile belirlenmiş isimlerle alakalı sorular

l Skorlama ve kriter soruları: yorum sorularıdır son bilgiler önem arz eder

l Evreleme soruları

l Ters şık soruları: soru içerisinde geçen 4 şıkkın sorulan soru ile uyumlu bir tanesinin uyumsuz olduğu soru çeşididir.

l İlk içeren sorular: belirtilen bulgularda ilk yapılması gereken sorularını içerir.

l Vaka soruları gibi soruları içeren soru çeşitleri içerisinde bol örnek çözmek kaydıyla ilerleme kaydedilebilir. Doğru ve sistematik çalışma yöntemi ile başarının önünde hiç bir engel yoktur.

Önceki Gönderi
Sonraki Gönderi

Kayıt olduğunuz için teşekkürler!

Bu e-posta kayıtlıd!

Translation missing: tr.lookbook.shop_look

Seçenekleri Gör

Düzenleme Seçeneği
Have Questions?
Back In Stock Notification
Şartlar ve Koşullar
Şartlar ve Koşullar Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz. Giriş Bu websitesi size Hafsa Software tarafından sunulmaktadır. Bu websitesindeki Hafsa Software (bundan böyle Hafsa Software olarak anılacaktır), Software bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Software yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemekyi amaçlamaz. Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz. Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları 1. Telif Hakkı Kanunu Sitemizin sayfaları(içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Software yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Software basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Software tarafından yazılı rıza verilmesini gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları Software şirketine aittir. Software Şirketinin basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Software Şirketinin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır: "© [Yıl] ŞİRKET ÜNVANI tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica 2. Markalar Bu sayfalarda bulacağınız Software logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları, Software, bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir. 3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Software tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Software yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. b. Software websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur. c. Software websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Software ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız. e. Bu sorumluluk SMTAnatomi web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir websitesi için geçerlidir 4. Yasal Uyarı Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili “Software sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Software şirketinin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Software kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak) Software websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir. 5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software şirketinin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 6. Software Ürünleri Bu websitesinde Software şirketine ait markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Software bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir. Çeşitli İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Hamburg Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.
this is just a warning
Giriş
WhatsApp iletişim