İçeriğe geç

Blog

Ydus Nedir, Kimler Girebilir?

12 Jan 2023

Kısaltılmış olarak okunuşu YDUS açılımı ise -tıpta yan uzmanlık eğitimine giriş sınavları olarak bilinmekte olan mesleki bir uzmanlık sınavıdır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı olan eğitim ve araştırma hastanelerinde yahut tıp fakültelerinin bünyesinde yahut da Gata gibi ileri seviyede kurumlarda yan uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylara ÖSYM tarafından bir yahut o yıl içerisindeki talebe karşılık ender de olsa iki kere düzenlenmekte olan bir sınav türüdür.

 

 YDUS Nedir?

 

 Hali hazırda Doktorluk görevini yapan adayların farklı kurumlarda farklı yan dallarda eğitim almak istemelerinden dolayı ÖSYM’nin düzenlenmekte olduğu bir sınavdır. Adayların sınavlara başvurmaları için doktorluk görevini yapıyor olması ön şartı aranmaktadır. Belirlenen koşullara uymayan adaylar ise sınavlara başvurma ve giriş haklarını elde edemezler. Eğitime giriş sınavlarının yapılmasından sonraki süre içerisinde ise sınav sonuçları açıklanması ve adayların yerleştirmesi aşamaları uygulanır.

 

 Yan Dalda Uzmanlık Sınavları Ne Zaman Yapılmaktadır?

 

 Ydus sınavları her yılın Aralık ayında yapılmaktadır. Sınav için iki ay önce yani Ekim ayında başvurular alınmaya başlamaktadır. Belirlenen süre içerisinde başvuru yapmakta geciken adaylara Kasım ayında belirlenen bir tarihte mazeret kayıt günü belirlenir.

 Her yıl bir kere yahut da taleplerin çokluğuna göre ender olarak iki defa uygulanmakta olan bir sınav türüdür. ÖSYM başkanlığınca düzenlenen ydus sınavları için başvurular sınav tarihinden 2 ay önce alınmaya başlanır. Sınav sonuçları ise sınavların yapıldığı günden yaklaşık bir yahut da iki ay sonra açıklanır.

 

 YDUS Sınavına Kimler Girebilmektedir?

 

 Ydus sınavı doktorluk görevini sürdüren adaylara özel düzenlenmekte olan bir sınav niteliği taşımaktadır. Sınava katılabilmeye hak kazanabilmenin ilk ve önemli koşulu olarak adayların doktorluk görevinde bulunmaları ve bunu resmi kurumlarca onaylı bir şekilde ÖSYM’ye bildirmeleri gerekmektedir. Yan dalda uzmanlık eğitimini almak için başvuruda bulunan doktor adaylardan başka kimse ydus sınavına girmeye hak kazanamaz. Uzmanlık eğitimi almak için ve yan dalda uzmanlık alanlarını geliştirmek için eğitim almak üzere sadece doktor adayların başvuruda bulunabildikleri ydus sınavı için istenen gerekli koşullar şöyledir:

 

 - Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde veya dışında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda doktorluk görevi yapıyor olmak.

 - Sınavlar için başvuruda bulunacağı yan dal ile bağlı bir uzmanlığa sahip olmak

 - 657’ye tâbi Devlet Memurları Kanununa ilişkin 48. madde 1. fıkranın A bendindeki 4 ve 5. Numaralı alt metinlerde belirtilmekte olan şart ve koşullara sahip olmak.

 - Sınavda başarı gösteren adayların sonuçlar açıklandığı süre içerisinde atanmaya engel teşkil edecek bir engele sahip olmamak.

 - Sınav sonrası adayların başarılı olmaları halinde eğitimini almak istedikleri yan dalda uzmanlık eğitimi için sağlık sorunlarının ya da engellerinin olmaması.

 - Devlet memurluğundan veya bağlı bulunduğu kurumdaki görevinden çıkarılma yahut uzaklaştırma yahut da disiplin cezası almamış olmak

 - Devlet memurluğu görevinden ayrılmış sayılan yahut da ayrılanlar için 657 numaralı Devlet Memurları kanununa tabi yasanın 97. Maddesine göre atanmasına engel bir durumda olmamak.

Önceki Gönderi
Sonraki Gönderi

Kayıt olduğunuz için teşekkürler!

Bu e-posta kayıtlıd!

Translation missing: tr.lookbook.shop_look

Seçenekleri Gör

Düzenleme Seçeneği
Have Questions?
Back In Stock Notification
Şartlar ve Koşullar
Şartlar ve Koşullar Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz. Giriş Bu websitesi size Hafsa Software tarafından sunulmaktadır. Bu websitesindeki Hafsa Software (bundan böyle Hafsa Software olarak anılacaktır), Software bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Software yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemekyi amaçlamaz. Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz. Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları 1. Telif Hakkı Kanunu Sitemizin sayfaları(içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Software yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Software basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Software tarafından yazılı rıza verilmesini gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları Software şirketine aittir. Software Şirketinin basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Software Şirketinin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır: "© [Yıl] ŞİRKET ÜNVANI tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica 2. Markalar Bu sayfalarda bulacağınız Software logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları, Software, bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir. 3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Software tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Software yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. b. Software websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur. c. Software websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Software ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız. e. Bu sorumluluk SMTAnatomi web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir websitesi için geçerlidir 4. Yasal Uyarı Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili “Software sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Software şirketinin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Software kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak) Software websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir. 5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software şirketinin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 6. Software Ürünleri Bu websitesinde Software şirketine ait markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Software bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir. Çeşitli İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Hamburg Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.
this is just a warning
Giriş
WhatsApp iletişim