İçeriğe geç

Blog

Tus Soruları Hangi Konuları Kapsamaktadır?

12 Jan 2023

 Tıp alanı ülkemizde sıklıkla tercih edilen eğitim alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle zorlu bir sınav sürecinden sonra kazanılan tığ fakültelerinde başarılı bir eğitim alınır. Bu eğitim kapsamında ise pek çok sınav girilmektedir. Tus sınavı ise mezun olduktan sonra doktorların girdiği sınavlardan biri olarak kabul edilir. Ülkemizde pek çok doktor bu sınava girerek kademesini arttırmaktadır. Bu sınav hakkında detaylı bilgilendirme için sizlere detaylı bir yazı hazırlık. Gelin birlikte tus soruları detaylarını inceleyelim.

 

 1.Tus Sınav İçeriği Hakkında Genel Bilgiler

 

 Tıpta uzmanlık sınavı, doktorların branş seçimleri adına gerçekleştirilir. Bu sınav dâhilinde sınav iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamakta tıbbi yabancı dil sınavına tabi tutulurlar. İkinci basamakta ise bilim sınavlarına geçiş yapılır. İki basamaklı olan bu sınav sisteminde bilim sınavına girmeye hak kazanan kişiler için ikinci kademeye geçilir. Bilim sınavında da başarılı olunursa yerleştirme planı dâhilinde atamalar yapılmaya başlanır.

 

 Tus sınavı kapsamında bilim sınavları iki basamaktan oluşmaktadır. Bunlardan biri temel bilimler diğeri ise klinik bilimleri olarak adlandırılır. Ayrıca sınavlar şubat ve ağustos aylarında gerçekleştirilmektedir. Bir başka önemli nokta ise bu sınavlarda toplamda 300 dakika için 240 soru sorulmasıdır. Her iki oturum için ayrı ayrı 120 soru sorulur.

 

 2.Tus Sınavı Giriş Koşulları Nelerdir?

 

 Tıpta uzmanlık giriş sınavında bazı koşullara dikkat edilmektedir. Bu koşulları sağlamayan mezunlar yahut öğrenciler sınava giriş hakkı kazanamazlar.

 

 Bu sınav dâhilinde,

 -Uzman olmak istediği dalda herhangi bir engel teşkil edecek durumun olmaması

 - Yabancılar için Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı kanun kapsamında dikkate alınması

 - Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler bölümlerinden herhangi birini okuyor ya da mezun olunması

 Koşullarına tabi tutulmaktadırlar. Daha fazla bilgi edinebilmek adına smtanatomi sitesi ile iletişime geçilebilir.

 

 3.Tus Sınavında Temel Bilimler Soru Detayları

 

 Tıpta uzmanlık sınavında sabah vakti gerçekleştirilen bu sınav yabancı dil aşamasını geçtikten sonra yapılır. İkinci oturumun birinci sınavı olan temel bilimler sınavı 120 soruluk 150 dakikalık bir sınavdır. Bu sınavda ise öğrencilere anatomi, biyokimya, fizyoloji - histoloji – embriyoloji, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji konularında hazırlanan sorular ile sorulmaktadır. Sınavın öğle yarısından sonrasında klinik bilimler sınavına geçilir ve sınav tamamlanmış olur.

 

 4.Tus Sınavında Klinik Bilimler Soru Detayları

 

 Tıpta uzmanlık sınavının ikinci kademesinde klinik bilimleri ve temel bilimler alanlarında sorular hazırlandığından bahsetmiştik. Öğle saatlerinde gerçekleştirilen klinik bilimleri sınavı temel bilimler sınavından sonra gerçekleştirilmektedir. Bu sınav dâhilinde ise öğrencilere dâhiliye, pediatri, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, küçük stajlar konularında tus soruları hazırlanmaktadır. Ayrıca bu sınavda 120 soruluk 150 dakikalık bir sınav olarak ise bilinir.

Önceki Gönderi
Sonraki Gönderi

Kayıt olduğunuz için teşekkürler!

Bu e-posta kayıtlıd!

Translation missing: tr.lookbook.shop_look

Seçenekleri Gör

Düzenleme Seçeneği
Have Questions?
Back In Stock Notification
Şartlar ve Koşullar
Şartlar ve Koşullar Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz. Giriş Bu websitesi size Hafsa Software tarafından sunulmaktadır. Bu websitesindeki Hafsa Software (bundan böyle Hafsa Software olarak anılacaktır), Software bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Software yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemekyi amaçlamaz. Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz. Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları 1. Telif Hakkı Kanunu Sitemizin sayfaları(içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Software yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Software basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Software tarafından yazılı rıza verilmesini gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları Software şirketine aittir. Software Şirketinin basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Software Şirketinin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır: "© [Yıl] ŞİRKET ÜNVANI tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica 2. Markalar Bu sayfalarda bulacağınız Software logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları, Software, bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir. 3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Software tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Software yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. b. Software websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur. c. Software websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Software ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız. e. Bu sorumluluk SMTAnatomi web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir websitesi için geçerlidir 4. Yasal Uyarı Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili “Software sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Software şirketinin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Software kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak) Software websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir. 5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software şirketinin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 6. Software Ürünleri Bu websitesinde Software şirketine ait markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Software bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir. Çeşitli İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Hamburg Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.
this is just a warning
Giriş
WhatsApp iletişim