İçeriğe geç

Blog

Nöroanatomi Nedir Ve Nasıl Çalışılır

12 Jan 2023

Tıp alanında ilerlenmesi gereken birçok adım bulunmaktadır. Bu adımlar arasında en önemlilerinden biri de Tıpta Uzmanlık Sınavı'dır. Sınavın başarı ile geçilebilmesi ve istenilen alanda ilerlenebilmesi için kariyer hayatında önemli role sahip olan bir sınavdır. Bu nedenle Tıpta Uzmanlık Sınavına hazırlanma aşamasında doğru kaynaklar ile doğru şekilde çalışılması gerekmektedir.

  Tusdata, TUS'a hazırlanan kişilerin sık olarak tercih ettikleri bir kurs programıdır. Birçok kişi taafından oldukça beğenilen ve hedefe ulaşmada yararlı olan bir kurstur. Birçok avantajı bulunmaktadır. Ayrıca kişilerin çok daha planlı olmalarını sağlamaktadır. Özellikle en sık olarak kaynak aranan alanlardan biri olan nöroanatomi alanında tercih edilmektedir.

  Nöroanatomi Nedir?

  İnsanların işlevlerinin yerine getirilmesi olayı beyinde gerçekleşmektedir. Beyinde gerçekleşen bu işlevlerin yerlerinin öğrenilebilmesi ve üzerinde çalışmalar yapılabilmesi için kullanılan bilim dalına nöroanatomi denilmektedir. Nöroanatomi ile birçok işlevin beyinde oluşturduğu değişim ya da farklı değişiklikler araştırılabilmektedir. Bu dalda birçok deney yürütülmekte ve ilerleme kaydedilmeye devam edilmektedir.

  Nöroanatomide Sinir Sistemleri

  Nöroanatomiye göre insan sinir sistemi merkezi iki farklı bölüme ayrılmaktadır. İlk sistem omurilikten oluşan sistemdir. Omurilik insan davranışları üzerinde oldukça etkili olan bir bölümdür. Omurilik bölümünden sonra ikinci sistem ise periferik sistemdir. Bu sistemi oluşturan parçalar tüm vücüda dağılmış olan nöronlardır. Periferik sistemin de farklı özelliklere göre ayrıldığı bölümleri mevcuttur. Bunlar otonom ve somatik sistemleridir.

  Nöroanatomi Ağı

  Nöroanatomik ağ, vücudun tamamını saran bir yapıya sahiptir. Tüm duyular ile bağlantılı şekilde çalışmaktadır. Duyuların algıladığı bilgiler bu ağlar ile beyne iletilmekte ve veri oluşturulmaktadır. Aktarılma işlemleri çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Bu nedenle nöroanatomik ağlar, veri girişleri ve çıkışları için oldukça önem taşımaktadırlar.

  Nöronlar Arası İletişim

  Nöronlar ile iletişim günün her anında gerçekleşmektedir. Bu iletişim çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Hızlı ve doğru iletim insan için çok önemlidir. Nöronlar arası iletişimden sonra en önemlisi ise norönların vucudun diğer yapıları ile iletişimidir. Vuücudun diğer yapıları ile gerçekleşen doğru iletişim insan yaşamında büyük önem taşımaktadır.

   Nöroanatomiye Nasıl Çalışılır?

  Nöroanatomi, sürekli gelişen yapısı nedeni ile zor bir daldır. Tusdata, en iyi öğretim şekilleri ile doğru bir program oluşturmaktadır. Oldukça köklü bir kurum olduğundan dolayı deneyimli kişiler ile çalışmaktadır. TUS'un kazanılmasını amaçlayan tus, düzenli bir program uygulamaktadır. Nöroanatomide güncel bilgilerin kullanılması ve öğrenilmesi oldukça fazla önem taşımaktadır. Bu nedenle Tusdata en güncel notları paylaşmaktadır. Sınava hazırlık aşamasında en önemli noktalardan biri de kişinin kendini doğru bir şekilde deneyebilmesidir. Tusdata, en iyi deneme sınavlarını sizlere sunarak bulunduğunuz durumu sizlere kolayca gösterebilmektedir. Ayrıca tüm bu aşamalarda teknoloji son derece fazla kullanılmaktadır. En kolay şekilde öğrenim gerçekleştirilebilmesi ve akılda kalıcı görseller kullanılabilmesi için teknolojiye önem verilmektedir. Motivasyonun en üst seviyede tutulmasına özen gösterilmekte ve başarı için doğru adımlar atılmaktadır.

Önceki Gönderi
Sonraki Gönderi

Kayıt olduğunuz için teşekkürler!

Bu e-posta kayıtlıd!

Translation missing: tr.lookbook.shop_look

Seçenekleri Gör

Düzenleme Seçeneği
Have Questions?
Back In Stock Notification
Şartlar ve Koşullar
Şartlar ve Koşullar Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz. Giriş Bu websitesi size Hafsa Software tarafından sunulmaktadır. Bu websitesindeki Hafsa Software (bundan böyle Hafsa Software olarak anılacaktır), Software bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Software yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemekyi amaçlamaz. Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz. Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları 1. Telif Hakkı Kanunu Sitemizin sayfaları(içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Software yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Software basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Software tarafından yazılı rıza verilmesini gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları Software şirketine aittir. Software Şirketinin basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Software Şirketinin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır: "© [Yıl] ŞİRKET ÜNVANI tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica 2. Markalar Bu sayfalarda bulacağınız Software logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları, Software, bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir. 3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Software tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Software yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. b. Software websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur. c. Software websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Software ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız. e. Bu sorumluluk SMTAnatomi web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir websitesi için geçerlidir 4. Yasal Uyarı Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili “Software sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Software şirketinin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Software kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak) Software websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir. 5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software şirketinin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 6. Software Ürünleri Bu websitesinde Software şirketine ait markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Software bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir. Çeşitli İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Hamburg Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.
this is just a warning
Giriş
WhatsApp iletişim