İçeriğe geç

Blog

Anatomi Nedir

12 Jan 2023

Anatomi, günümüze eski Yunancadan ana ve temnein kelimelerinin birleşmesi ile oluşup dilimize yerleşmiştir. Anatomi en geniş anlamı ile vücudun normal olan şeklini, vücudu oluşturan tüm organları ve organlar arasındaki yapısal olan ilişkileri inceleyen bilim dalı olmaktadır.

  Anatomi Tarihi Nedir?

  Anatomi tarihi aslen Antik Yunanistan’da başlayan, Orta Çağ ve de Rönesans boyunca gelişmekte olan anatomi çalışma yöntemlerini çarpıcı olacak bir şekilde ilerlemiştir. Bu anatomi alanı, invaziv diseksiyon yolu ile hayvanların ve de kadavraların incelenmesinden itibaren 20. yüzyılda geliştirilmekte olan invaziv olmayan radyoloji gibi teknolojik karmaşık tekniklere geçmektedir.

  Anatomi Nedir?

  Canlıların yapıları ve düzeni ile genel olarak ilgilenen bilim dalı olmaktadır. Hayvanlar ile ilgilenen hayvan anatomisi ve bitkiler ile ilgilenen bitki anatomisi olarak toplamda iki alt daldan oluşmaktadır. Temel tıp bilimlerden biri olan insan anatomisi genel anlamda insanların vücudundaki organların tanımlanması, büyüklükleri, biçim gibi bazı özelliklerinin ortaya koyulması, birbirleri ile olan ilişkilerinin belirlenmesi ve hekimliğe uygulanması ile ilgili bilimsel uğraş alanıdır.

  Anatomi Neleri İnceler?

  Günümüzde anatomi alanı pek çok vücut bölümünü incelemektedir. Bu bölümün vücutta incelediği bölümler aşağıdaki gibidir. Bunlar;

 Kemikler

 Kaslar

 Kıkırdaklar

 Eklemler

 Deri

 Ligamentler (Bağlar)

 Sinir sistemi

 Solunum sistemi

 Dolaşım sistemi

 Endokrin sistemi

 Ürogenital sistem

 Sindirim sistemi şeklindedir.

  Anatomi Çeşitleri Nelerdir?

  Anatomi çeşitleri üç tür olmaktadır. Bunlar; insan vücudunun yapısını inceleyen normal anatomi, ölü bir bireyin durumunu ve de değişikliklerini araştırmak amacı ile patolojik anatomi ve de bir ölü bedenin ölüm sebebini belirlemek adına adli anatomi olmaktadır. Adli anatomi aslen yasal sınıflandırmaya göre bir yargı anatomisine ve ya idari anatomiye ayrılmıştır. Ayrıca her bireyin anatomisinde birbirinden farklı yapılar yer almaktadır.

  İnsan vücudunun genel yapısını incelemekte olan normal anatomi, insan bedeninin yapısını incelemek amacı ile normal diseksiyon yapılır. Ayrıca bu anatomi sistematik anatomi olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü vücut mekanizmasını incelemek adına akademik amaçlar ile yapılmaktadır. Eski dönemlerde amaç tamamen insan bedeninin bilinmeyenliğini ortaya koymak olurken bugün tıp ve ya anatomi alanındaki gelişmeler ile birlikte sadece eğitimin bir parçası şeklinde gerçekleştirilmektedir.

  Ölüm sebebini araştıran yargı anatomisi yani otopsi, adli diseksiyon gündelik haberlerde sık sık duyulmakta ve kişilerin ölümlerinden şüphelenildiğinde ölüm sebebini araştırmak için yapılmakta olan bir otopsidir.

  Cesetlerin ölüm sebebini araştıran idari anatomi ise günümüzde idari diseksiyon, olay ile ilgili olmadığı düşünülmekte olan ölü cesetlerin ölüm sebebini araştırmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak kadavra arşivleme yöntemine göre de yapılır ve ya yaslı ailenin hiç rızasını da gerektirmemektedir. Hastalıktan ölen insanlar adına patolojik anatomi, genel olarak ölüm sebebini belirlemek, teşhisin geçerliliğini ve de hastalıktan ölenler adına tedavinin etkinleştirilmesini tespit etmek de dahil olacak şekilde çeşitli amaçlar için gerçekleştirilmektedir.

Önceki Gönderi
Sonraki Gönderi

Kayıt olduğunuz için teşekkürler!

Bu e-posta kayıtlıd!

Translation missing: tr.lookbook.shop_look

Seçenekleri Gör

Düzenleme Seçeneği
Have Questions?
Back In Stock Notification
Şartlar ve Koşullar
Şartlar ve Koşullar Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz. Giriş Bu websitesi size Hafsa Software tarafından sunulmaktadır. Bu websitesindeki Hafsa Software (bundan böyle Hafsa Software olarak anılacaktır), Software bağlı şirketleri ve üçüncü kişilerle ilgili bilgiler dikkat ve özenle bir araya getirilmiştir. Ancak, bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edememekteyiz. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Software yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemekyi amaçlamaz. Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz. Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları 1. Telif Hakkı Kanunu Sitemizin sayfaları(içerik,düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Software yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Software basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Software tarafından yazılı rıza verilmesini gerektirir. Neşriyat ve kopyalama hakları Software şirketine aittir. Software Şirketinin basın fotoğrafları yalnız makalelerde kullanılmak üzere alınabilir. Software Şirketinin makalelerde kullanılmak üzere kopyalanmış ve/veya elektronik olarak değiştirilmiş olan basın fotoğrafları üzerinde telif hakkı yazısı şu şekilde bulundurulmalıdır: "© [Yıl] ŞİRKET ÜNVANI tüm hakları saklıdır". Yeniden basımı bedelsizdir ancak bir kopyasının dosyalarımız için verilmesi rica 2. Markalar Bu sayfalarda bulacağınız Software logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları, Software, bağlı şirketleri, bağlı ortakları veya lisansör markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir. 3. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Software tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Software yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. b. Software websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur. c. Software websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Software ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız. e. Bu sorumluluk SMTAnatomi web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir websitesi için geçerlidir 4. Yasal Uyarı Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında - ile ilgili “Software sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Software şirketinin zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Software kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak) Software websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir. 5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Software tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Software kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Software şirketinin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 6. Software Ürünleri Bu websitesinde Software şirketine ait markalar / ürünlerin örnekleri sunulmaktadır. Software bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’de yoksa, Türkiye’de bulunacağı garantisini verememektedir. Çeşitli İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu web sitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde Hamburg Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez.
this is just a warning
Giriş
WhatsApp iletişim