Ydus Nedir, Kimler Girebilir?

Ydus Nedir, Kimler Girebilir?

Kısaltılmış olarak okunuşu YDUS açılımı ise -tıpta yan uzmanlık eğitimine giriş sınavları olarak bilinmekte olan mesleki bir uzmanlık sınavıdır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı olan eğitim ve araştırma hastanelerinde yahut tıp fakültelerinin bünyesinde yahut da Gata gibi ileri seviyede kurumlarda yan uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylara ÖSYM tarafından bir yahut o yıl içerisindeki talebe karşılık ender de olsa iki kere düzenlenmekte olan bir sınav türüdür.

 

 YDUS Nedir?

 

 Hali hazırda Doktorluk görevini yapan adayların farklı kurumlarda farklı yan dallarda eğitim almak istemelerinden dolayı ÖSYM’nin düzenlenmekte olduğu bir sınavdır. Adayların sınavlara başvurmaları için doktorluk görevini yapıyor olması ön şartı aranmaktadır. Belirlenen koşullara uymayan adaylar ise sınavlara başvurma ve giriş haklarını elde edemezler. Eğitime giriş sınavlarının yapılmasından sonraki süre içerisinde ise sınav sonuçları açıklanması ve adayların yerleştirmesi aşamaları uygulanır.

 

 Yan Dalda Uzmanlık Sınavları Ne Zaman Yapılmaktadır?

 

 Ydus sınavları her yılın Aralık ayında yapılmaktadır. Sınav için iki ay önce yani Ekim ayında başvurular alınmaya başlamaktadır. Belirlenen süre içerisinde başvuru yapmakta geciken adaylara Kasım ayında belirlenen bir tarihte mazeret kayıt günü belirlenir.

 Her yıl bir kere yahut da taleplerin çokluğuna göre ender olarak iki defa uygulanmakta olan bir sınav türüdür. ÖSYM başkanlığınca düzenlenen ydus sınavları için başvurular sınav tarihinden 2 ay önce alınmaya başlanır. Sınav sonuçları ise sınavların yapıldığı günden yaklaşık bir yahut da iki ay sonra açıklanır.

 

 YDUS Sınavına Kimler Girebilmektedir?

 

 Ydus sınavı doktorluk görevini sürdüren adaylara özel düzenlenmekte olan bir sınav niteliği taşımaktadır. Sınava katılabilmeye hak kazanabilmenin ilk ve önemli koşulu olarak adayların doktorluk görevinde bulunmaları ve bunu resmi kurumlarca onaylı bir şekilde ÖSYM’ye bildirmeleri gerekmektedir. Yan dalda uzmanlık eğitimini almak için başvuruda bulunan doktor adaylardan başka kimse ydus sınavına girmeye hak kazanamaz. Uzmanlık eğitimi almak için ve yan dalda uzmanlık alanlarını geliştirmek için eğitim almak üzere sadece doktor adayların başvuruda bulunabildikleri ydus sınavı için istenen gerekli koşullar şöyledir:

 

 - Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içerisinde veya dışında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda doktorluk görevi yapıyor olmak.

 - Sınavlar için başvuruda bulunacağı yan dal ile bağlı bir uzmanlığa sahip olmak

 - 657’ye tâbi Devlet Memurları Kanununa ilişkin 48. madde 1. fıkranın A bendindeki 4 ve 5. Numaralı alt metinlerde belirtilmekte olan şart ve koşullara sahip olmak.

 - Sınavda başarı gösteren adayların sonuçlar açıklandığı süre içerisinde atanmaya engel teşkil edecek bir engele sahip olmamak.

 - Sınav sonrası adayların başarılı olmaları halinde eğitimini almak istedikleri yan dalda uzmanlık eğitimi için sağlık sorunlarının ya da engellerinin olmaması.

 - Devlet memurluğundan veya bağlı bulunduğu kurumdaki görevinden çıkarılma yahut uzaklaştırma yahut da disiplin cezası almamış olmak

 - Devlet memurluğu görevinden ayrılmış sayılan yahut da ayrılanlar için 657 numaralı Devlet Memurları kanununa tabi yasanın 97. Maddesine göre atanmasına engel bir durumda olmamak.