Ydus Nedir Kimler Başvuru Yapabilir?

Ydus Nedir Kimler Başvuru Yapabilir?

 YDUS yani ‘’Tıpta yan uzmanlık eğitime giriş sınavı’’ olarak bilinen mesleki uzmanlık sınavıdır. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde ya da üniversite hastanelerinde veya tıp fakültelerinde yahut da Gata’ da ileri seviye yan dalda uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar için ÖSYM tarafından bir ya da talebe oranla nadir olmak üzere iki kez düzenlenen bir sınavdır.

  YDUS Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Doktorluk hizmetinde bulunan adayların farklı yerlerde farklı yan dal eğitimi almak istemeleri üzerine ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan bir sınavdır ydus. Sınava girmek için başvuran adayların doktor olarak görev yapıyor olması ön koşulu aranmaktadır ve belirlenen şartlara sahip olmayan adaylar sınava giriş hakkını elde edememektedirler. Sınavların yapılmasını takiben geçen sürede sonuçlar açıklanır ve sonuçların açıklanması ile yerleştirme planı yapılır.

  Yan Dal Uzmanlık Sınavı Ne Zaman Yapılır?

  Aralık ayında yapılan ydus sınavı için Ekim ayında başvurularının alınmasıyla başlayan süreçte, başvurmak için geç kalan adaylar için Kasım ayının 17’si geç kayıt tarihi olarak belirlenmiştir.

 Yılda bir kez ya da talepler doğrultusunda nadiren de olsa iki kere uygulanan bir sınavdır. ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan YDUS sınavı için gerekli başvurular sınavın yapılacağı tarihten yaklaşık 2 ay önce alınmaya başlanmaktadır. Sonuçlar ise sınavın yapıldığı tarihten ortalama bir ya da bir buçuk ay sonra sınava giren adaylara bildirilmektedir.

  YDUS Sınavına Kimler Girebilir Şartları Nelerdir?

  Sınava girebilmek için doktorluk görevinde bulunduğunu belgeleyen adaylar sınava girmeye hak kazanabilmektedirler. Bu yüzden ydus sınavı doktorlara özel olarak düzenlenen bir sınav olarka bilinmektedir. Özel olarak yan dalda ve uzmanlık eğitimi almak için başvuran doktor adaylardan başka hiçbir aday sınava girmeye hak kazanamaz. Daha iyi bir eğitim almak ve yan dal uzmanlık alanları hakkında eğitim almak isteyen doktorların başvuruda bulunabildiği bu sınav için gerekli şartlar sırayla şöyledir:

 - Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde ya da dışında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığınca görevli tıp doktoru olmak şartı

 - Sınav için başvuruda bulunduğu yan dala bağlı uzmanlık statüsüne malik olmak

 - 657’ye tâbi Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi 1. fıkrasının A bendindeki 4 ve 5. Numaralı alt metinlerinde belirtilen şartlara sahip olmak şartı

 - Başarılı olan adayların atanmak için herhangi bir engelinin bulunmaması şartı

 - Adayların başarılı oldukları takdirde alacakları yan dal uzmanlık eğitimi için sağlık engellerinin bulunmaması şartı

 - Devlet memurluğu görevinden ve bulunduğu kamu görevlerinden çıkarma ya da uzaklaştırma cezası almamış olması şartı

 - Devlet memurluğu görevinden çekilmiş sayılan ya da çekilenler için 657’ ye tâbi Devlet Memurları yasasının 97. Maddesince atanmasına engel teşkil edecek bir durum olmaması şartı.

  YDUS Sınavı İçin Kimler Tercih Hakkına Sahiptir?

 Tercih öncesi Tıpta Yan Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavına giren doktor/ uzman adaylar

 YDUS sınavı sonucunda hiçbir eğitim programına yerleşmemiş adaylar

Ağrılıklı Bilgi Sınavından 45 ya da üzerinde puan almış adaylar

  Puanlama ve Tercih

  Sınavda 45 puan yahut üzeri alan adaylar tercih yapma hakkı kazanırlar. 45 puandan az not alan adaylar ise yerleştirme işlemine dâhil edilme hakkını kaybederler. Adayların en çok 30 tercih seçme ve bildirme hakları vardır.

 Uzmanlık eğitimine devam ederken sınav giren adayların, istifa edip bu istifa süreçleri içerisindeki ilk sınavlarında ve uzmanlık eğitimine kabul edildiği halde eğitimine başlamayan adayların girdikleri ilk sınavda mesleki bilgi notları diğer adaylara göre yüzde iki oranla düşürülmektedir.