Tus Soruları Hangi Konuları Kapsamaktadır?

 Tıp alanı ülkemizde sıklıkla tercih edilen eğitim alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle zorlu bir sınav sürecinden sonra kazanılan tığ fakültelerinde başarılı bir eğitim alınır. Bu eğitim kapsamında ise pek çok sınav girilmektedir. Tus sınavı ise mezun olduktan sonra doktorların girdiği sınavlardan biri olarak kabul edilir. Ülkemizde pek çok doktor bu sınava girerek kademesini arttırmaktadır. Bu sınav hakkında detaylı bilgilendirme için sizlere detaylı bir yazı hazırlık. Gelin birlikte tus soruları detaylarını inceleyelim.

 

 1.Tus Sınav İçeriği Hakkında Genel Bilgiler

 

 Tıpta uzmanlık sınavı, doktorların branş seçimleri adına gerçekleştirilir. Bu sınav dâhilinde sınav iki basamaktan oluşmaktadır. İlk basamakta tıbbi yabancı dil sınavına tabi tutulurlar. İkinci basamakta ise bilim sınavlarına geçiş yapılır. İki basamaklı olan bu sınav sisteminde bilim sınavına girmeye hak kazanan kişiler için ikinci kademeye geçilir. Bilim sınavında da başarılı olunursa yerleştirme planı dâhilinde atamalar yapılmaya başlanır.

 

 Tus sınavı kapsamında bilim sınavları iki basamaktan oluşmaktadır. Bunlardan biri temel bilimler diğeri ise klinik bilimleri olarak adlandırılır. Ayrıca sınavlar şubat ve ağustos aylarında gerçekleştirilmektedir. Bir başka önemli nokta ise bu sınavlarda toplamda 300 dakika için 240 soru sorulmasıdır. Her iki oturum için ayrı ayrı 120 soru sorulur.

 

 2.Tus Sınavı Giriş Koşulları Nelerdir?

 

 Tıpta uzmanlık giriş sınavında bazı koşullara dikkat edilmektedir. Bu koşulları sağlamayan mezunlar yahut öğrenciler sınava giriş hakkı kazanamazlar.

 

 Bu sınav dâhilinde,

 -Uzman olmak istediği dalda herhangi bir engel teşkil edecek durumun olmaması

 - Yabancılar için Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş veya işyerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı kanun kapsamında dikkate alınması

 - Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler bölümlerinden herhangi birini okuyor ya da mezun olunması

 Koşullarına tabi tutulmaktadırlar. Daha fazla bilgi edinebilmek adına smtanatomi sitesi ile iletişime geçilebilir.

 

 3.Tus Sınavında Temel Bilimler Soru Detayları

 

 Tıpta uzmanlık sınavında sabah vakti gerçekleştirilen bu sınav yabancı dil aşamasını geçtikten sonra yapılır. İkinci oturumun birinci sınavı olan temel bilimler sınavı 120 soruluk 150 dakikalık bir sınavdır. Bu sınavda ise öğrencilere anatomi, biyokimya, fizyoloji - histoloji – embriyoloji, mikrobiyoloji, patoloji, farmakoloji konularında hazırlanan sorular ile sorulmaktadır. Sınavın öğle yarısından sonrasında klinik bilimler sınavına geçilir ve sınav tamamlanmış olur.

 

 4.Tus Sınavında Klinik Bilimler Soru Detayları

 

 Tıpta uzmanlık sınavının ikinci kademesinde klinik bilimleri ve temel bilimler alanlarında sorular hazırlandığından bahsetmiştik. Öğle saatlerinde gerçekleştirilen klinik bilimleri sınavı temel bilimler sınavından sonra gerçekleştirilmektedir. Bu sınav dâhilinde ise öğrencilere dâhiliye, pediatri, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, küçük stajlar konularında tus soruları hazırlanmaktadır. Ayrıca bu sınavda 120 soruluk 150 dakikalık bir sınav olarak ise bilinir.