Tus Soruları

Tus Soruları

 Tıp alanı ülkemizde yaygın bir biçimde tercih edilmektedir. Geçmişten günümüze bir çok nedenle tercih edilen bu alan, özellikle kişiye iyi bir gelir sağlamaktadır. Bununla beraber ahlaki bir amaca hizmet etmesi, tıp bilimine duyulan ilgi ve merakı arttırmaktadır.

 

 TUS Nedir?

 

 Ülkemizde herhangi bir bölümden mezun olan tüm öğrenciler yeterlilik sınavına tabi tutulmaktadırlar. Tıp öğrencileri de almış oldukları eğitim doğrultusunda mezun olduktan sonra branş seçmeye yönelmektedirler. Branş seçme sınavı, Tıpta Uzmanlık Sınavı şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kısaca TUS olarak adlandırılmaktadır.

 

 Tıpta Uzmanlık Sınavı, iki basamaktan meydana gelir. Birinci basamağı 'tıbbi yabancı dil sınavı' oluşturur. İkincisi ise 'bilim sınavı' olmaktadır. İlk basamakta yer alan sınav, bilim sınavına hazırlanacak olan adayları belirlemek için yapılır. Bilim sınavına hak kazanan adaylar branş seçmek için öncelik kazanma şansı elde etmektedirler. Bu sınavda başarılı olan kişiler yaptıkları tercihler doğrultusunda açılan kontenjanlara yerleştirilirler.

 

 TUS Ne Zaman Yapılır?

 

 Türkiye'de TUS yılda iki defa yapılmaktadır. Bu sınav yılın şubat ve ağustos aylarında adaylara sunulmaktadır. 2012 yılından önce sadece Ankara'da yapılan sınav, artık İstanbul ve İzmir'de de olmaktadır.

 

 Akademik sınav niteliğindeki imtihanlar arasından en zoru olarak görülmektedir. TUS, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler şeklinde iki ayrı alandan oluşmaktadır. Bu alanlar sabah ve öğleden sonra iki oturum olarak verilmektedir.

 

 Tıp fakültesi mezunu kişiler Pratisyen Hekim ünvanı almış bulunurlar. Ancak kişi tıp biliminin herhangi bir alanında uzmanlık kazanmak istiyorsa TUS'a girmelidir. Bu sınavın bel kemiğini oluşturan iki sınavdan söz edilecektir. İki sınavdan meydana gelen tus soruları detaylarıyla aktarılacaktır.

 

 TUS Sorularının Yer Aldığı Sınavlar

 

 İki basamak biçiminde karşımıza çıkan tus soruları yabancı dil ve bilim sınavında yer almaktadır. Dolayısıyla bu iki sınavın içeriğini aktarmak gerekmektedir. Her bölümün işlevine uygun sınav türleri bulunmaktadır. Tıp alanı da bu durumun kapsamı dahilindedir.

 

 Tıbbi Yabancı Dil Sınavı

 

 Yabancı dil sınavında 20 adet metin yer almaktadır. Her metine dair 5 soru sorulmaktadır. Kısacası 100 soruluk bir sınav söz konusudur. Sorulara verilen yanlış cevaplar puan sistemini olumsuz etkilememektedir. Önemli olan verilen doğru cevap sayısıdır. Daha öncesinde sınava girmiş biri muaf edilme talebinde bulunabilir. Bunun için en az iki yıl geçmiş olması ve 50 puan alınmış olunması gerekmektedir.

 

 TUS'un yabancı dil ayağını oluşturan söz konusu sınav son defa 2011 yılında uygulanmıştır. 2013 yılından itibaren yabancı dil seviyesini ölçmek isteyen tıp öğrencileri, YDS'ye tabi tutulmaya başlanmıştır.

 

 Bilim Sınavı

 

 2009 yılında yeni bir düzenleme getirildi. Bu düzenleme neticesinde yalnızca tıp fakültesinden mezun olanlar bilim sınavına girebilirdiler. Fakat bu karara karşı çıkılması sonucu, tıp fakültesi haricindekiler de bu sınava girme hakkı kazandılar. Sınav Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testlerinden meydana gelmektedir.

 

 TTB testi anatomi, histoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, tıbbi farmakoloji alanlarından oluşmaktadır. KTB ise dahiliye ve cerrahi gruplarına yöneliktir. Bu grupta yer alan pediatri, kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlardan sorular gelmektedir.

 

 TTB testinde 120, KBT testinde 120 olmak üzere toplam 240 soru bulunmaktadır. Sabah saatlerinde TTB, öğleden sonra ise KTB testi yapılmaktadır. Her iki oturum için ayrı ayrı 150 dakika süre verilmektedir.