Tus Sınavına Nasıl Hazırlanmak Gerekir?

Hepimizin bildiği gibi tıp eğitimini tamamlayan herkes Pratisyen Hekim unvanını alıp mezun olmaktadır. TUS, tıp mesleği eğitimine giriş sınavı olup tıp mezunları tarafından mesleki eğitim almak için yapılan branş seçme sınavıdır. Herhangi bir tıbbi konuda uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorlar, uzmanlık sınavını başarıyla geçtikten sonra, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tıp fakültesi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde veya Adli Tıp Enstitüsünde 3 ila 6 yıl süreyle uzmanlık eğitimi alabilir.

  Kimler TUS Sınavına Girmektedir?

  Tıp fakültesinden mezun olan her kimse, tıp mesleği muayenesine girme hakkına sahiptir. Ayrıca intörn doktorlar da dahil olmak üzere tıp öğrencileri de sınava girebilirler. Bunlara ek olarak eczacılık, kimya, , biyoloji veya tıbbi biyoloji öğrencileri veya mezunları da TUS sınavına girme hakkına sahip olmakla beraber bu bölümdeki öğrencilerde girebilir.

  TUS Sınavına Nasıl Hazırlanmak Gerekir?

  İyi hazırlanmış bir adayın başarı şansı daha yüksektir. Sınava hazırlanırken doğru, etkili ve eksiksiz çalışmak ve aşırı gergin olmamak çok önemlidir. Pozitif olmak önemlidir. Yeni yöntemler denenebilir. Bir diğer önemli ipucu da birçok sınav sorusunu çözmek ve öğrenilen bilgileri tekrar etmektir. Bir konuyu öğrendikten sonra, son birkaç yılın TUS soruları çözmek size problemin kaynağı hakkında bir fikir verecektir. Hızlı tekrar amaçlı gözden geçirme yaparak akılda kalıcı olması daha fazladır. Belirli periyotlar aralığında çalışma saatleri belirlenebilir.

  Çalışma programları kişiye özgü olmalıdır. Dikkat ve Konsantrasyon çok önemlidir. Zamanı iyi değerlendirmek en önemli etkenlerden biridir. Tekrarlama, deneme sınavları ve etkili motivasyon yöntemleri başarıya giden ilk adımlardır. Yoğun çalışma temposu, rekabet farkındalığı ve başarısızlık kaygısı, sınava girecek adaylar için, çalışma saatlerini gözden geçirebilmelerini, ruhsal olarak sorunları ortadan kaldırmak için bazı ilaçlara başvurma eğiliminde olmaya başlanmıştır.

  TUS Soru Dağılımı Nasıl Olmaktadır?

  Sınavda ki TUS soruları Dağılımı; Temel Tıp Bilimleri dersleri, Anatomi, Histoloji ve Embriloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji konularından çıkmaktadır.

  TUS iki oturum şeklinde gerçekleşmektedir. Sabah ve öğleden sonra oturumları şunlardır;

  - Temel Bilimler

 - Klinik Bilimler

  TUS Sınavı Ne Zaman Yapılır?

  Her sene Nisan ayı ve Eylül ayında iki sınav şeklinde yapılır ve başvurular sınavdan yaklaşık iki ay önce başlar. Başvuru tarihi medya kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.

  TUS Kursları Faydalı Mıdır?

 Kurs boyunca, eğitim programındaki basit ve pratik tekrarlanabilir notlar tekrarlanacaktır. Bu eğitime katılan adaylar, ilk aşamada tüm konuları tekrar ederek başlayacaklardır. Kurslarda yapılan tekrarlanan egzersizler ve problem çözme becerileri katılımcıların performansını artırabilir. Tekrarlama, bilgiyi uzun süre hatırlamada önemli bir rol oynar. Kursun temel amacı katılımcıları en iyi performansa hazırlamak ve en yüksek sonuçları elde etmektir. Uzman eğitimciler, tıbbi terimleri ezberlemek için yeni ve etkili hafıza teknikleri öğretir.