Tus Sınavı Soru Konuları

Tus Sınavı Soru Konuları

TUS sınavı detaylı olarak incelendiğinde bazı konulardan daha fazla soru çıktığı görülmektedir. Aynı konu başlığı altında dahiliye, biyokimya, farmakoloji, fizyoloji alanında daha fazla soru çeşidinin de geldiği görülmektedir. Toplam soru sayısı 120 olmakla beraber 40 konu ve son sekiz sınava bakıldığında entegre çalışılması önemli bir nokta olarak görülmektedir. Konu ve ortalama tussoruları sayılarına bakacak olursak;

 l İmmün yetmezliği hastalıkları=2

l Hücreler=3

l Kanava diatezi ve koagülasyon bozuklukları=4

l Kraniyal sinirler=2

l Enzimler=2

l Kalp kapak hastalıkları ve kalp muayeneleri=3

l Hormonların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları=5

l Lösemi ve lenfoma=4

l Enfeksiyonlar=8

l Çekirdek biyokimyası=2

l AIDS=2

l Stafilokok ve streptokok=2

l Bakterilerde hücrelerin yapısı=2

l Anemiler=5

l KOAH=2

l Tüberküloz= 2

l Tümörler=15

l Tiroid bezi hastalıkları=3

l DM ve insülin=4

l Glomerulonefritler=3

l Hücre zedelenmesi ve adaptasyon=2

l Bakterilerde hücre yapıları=2

l Antibiyotikler=3

l Konjenital kalp hastalıkları=2

l Nöroleptik antideprasanlar=2

l Steroidler=3

l Şok=3

l Safra kesesi=3

l Artritler=3

l Malign jinekolojik hastalıklar=4

l Meme hastalıkları=3

l Entoksikasyon=2

l Metabolik hastalıklar=4

l Kontrasepsiyon ve HRT=3

l Sıvı ekeltrolit dengesi=3

l Crohn ve ülseratif kolit=2

l Vaskülitler ve otoimmün hastalık=3

l Entoksikasyon=2

l Nörokutanöz hastalıklar=2

l Asit baz hastalıkları ve sıvı elektrolit dengesi=3

  Olmak üzere konulara bakıldığında son 8 sınav içeriğinde sayılar bu şekilde belirlenmektedir. Entegre çalışma açısından bu incelemenin yapılması ve bu doğrultuda çalışma yapılması başarının kestirme yolları arasındadır.

  TUS’DA ÇIKAN SORU ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

  Uzmanlık sınavında 15 farklı tarz soru içeriği bulunmaktadır. Bu soru çeşitlerinin incelemek suretiyle çalışırken ve sınav sırasında dikkat edilecek ipuçları da ele alınmak suretiyle traktus ile sınavda başarı elde edilebilmektedir. Öncelikle soru çeşitleri açısından bakacak olursak;

l Basit bilgi: yalın bilgi içeren soru çeşitleridir

l Olumsuzluk içeren soruları: kritik soru kelimesini cümle sonunda bulursunuz. Bulunmaz, değildir şeklinde soru kalıplarıdır. 40’a yakın soru bu kalıpta sorulmaktadır.

l Karşılaştırmalı tablo soruları: 20 ile 30 civarında karşılaştırma tablo sorusu bulunduğunda bol tablo incelemek önemlidir

l Şekil soruları: kardiyoloji de ekg, anatomi ve halk sağlığı tabloları için önemlidir. Şekil ve grafik incelemeleri önemlidir.

l Yaş ve zamana özgü sorular: belirli dönemlerde görülen hastalıkların zaman dilimlerinin iyi bilinmesi önemlidir.

l En içeren sorular: en yararlı, en sık görülen gibi tipleri bulunur.

l Spesifik ve karakteristik sorular

l Test ve cisimcik gibi anahtar kelime içeren sorular

l Risk faktörü: ortalama 5 civarında risk faktör sorusu çıkar.

l Özel isim soruları: bulgu, test ve belirti ile belirlenmiş isimlerle alakalı sorular

l Skorlama ve kriter soruları: yorum sorularıdır son bilgiler önem arz eder

l Evreleme soruları

l Ters şık soruları: soru içerisinde geçen 4 şıkkın sorulan soru ile uyumlu bir tanesinin uyumsuz olduğu soru çeşididir.

l İlk içeren sorular: belirtilen bulgularda ilk yapılması gereken sorularını içerir.

l Vaka soruları gibi soruları içeren soru çeşitleri içerisinde bol örnek çözmek kaydıyla ilerleme kaydedilebilir. Doğru ve sistematik çalışma yöntemi ile başarının önünde hiç bir engel yoktur.