Tus Sınavı

 Tıp Fakültesi öğrencileri mezun olana kadar kendi alanlarında uzmanlaşmamışlardır. Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler ilk olarak atandıklarında pratisyen doktor olarak göreve başlarlar. Tıp öğrencileri uzmanlık alanlarının olmasını isterse mezuniyetten sonra yapılan TUS sınavına girmek zorundadırlar. 6 yıllık tıp öğrenimi sonunda öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alanları belirlemek için bu sınava girerler.

  TUS Sınavı Nasıl Bir Sınavdır?

  Bu sınav ilk yapıldığında ismi Tıpta Uzmanlık Sınavıydı. Sonradan alınan kararlar ile bu sınavın adı Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı olarak değiştirilmiştir. Akademik bir sınav olan TUS sınavına sayısal fakültelerin mezunlarından öğrenciler girer. TUS sınavının Klinik Bilimler testine sadece tıp fakültesi öğrencileri girebilir. Sınava giren öğrenciler uzmanlık alanlarını belirlerler. Bu sınav tıp fakültesi eğitimi boyunca yapılan sınavlardan en zor olanlarındandır. TUS sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılmaktadır. Bu sınava tıp fakültesi, biyoloji fakültesi, veteriner fakültesi, eczacılık, kimya, tıbbi biyolojik bilimler mezunu öğrenciler girebilir. Bu sınava girmenin koşullarından bir tanesi de dil bilme yeterliliğinin olmasıdır. Sınavda 120 soru sorulmaktadır. Bu sınav ile öğrencilerin kendi alanlarında yeterlilikleri ölçülür.

  TUS Sınavı Nasıl Meydana Gelmiştir?

  Tıp Fakültesi öğrencilerinin sayısının artması üzerine uzmanlık gerektiren alanlarda yeterli kadroların bulunmaması üzerine az olan kontenjanlara kaliteli, uzman kişilerin seçilmesi gerekliliği meydana gelmiştir. Bundan kaynaklı TUS sınavı meydana çıkmıştır. Bu sınav ilk olarak 1987 yılında yapılmıştır. Sınav günümüze gelindikçe zorlaşan bir hal almıştır. TUS sınavı 2012 yılına kadar sadece Ankara şehrinde yapılmaktaydı. Bu tarihten sonra İstanbul ve İzmir de bu sınavın yapıldığı şehirler arasına katılmıştır. Sınav her yıl Nisan ve Eylül aylarında yapılmaktadır. Başvurular ise sınavdan 2 ay önce alınmaktadır. Bu sınavlara her dönem 14 bin ile 16 bin arasında başvuru yapılmaktadır.

  TUS Sınavında Hangi Konularda Sorular Sorulmaktadır?

  Bu sınavda Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testlerinden sorular sorulmaktadır. Temel Bilimler Test Sorularını Oluşturan Konular şunlardır; Anatomi dersi, biyokimya dersi, fizyoloji-histoloji-embriyoloji dersi, mikrobiyoloji dersi, farmakoloji dersi, patoloji dersi. Klinik Bilimler Testinde ise şu konularda sorular çıkmaktadır. Dahiliye dersi, pediatri dersi, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, küçük stajlar derslerinden sorular çıkmaktadır.

  TUS İçin Geçerli Olan Yabancı Dil Sınavları Hangileridir?

  Yürürlükte bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan 50 alan adaylar, bu sınavı tercih edebilirler.

  TUS Sınavına Nasıl Hazırlanmalı?

  TUS Sınavı tıp fakültesi öğrenimi boyunca karşılaşılan en zor sınavlardandır. Tıp Fakültesi 1. Sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerden bu sınava girmek isteyen öğrenciler 1. Sınıftan itibaren derslerine sıkı bir şekilde çalışmalıdırlar. 6 yıl olan eğitim sürecinde öğrenciler araştırmacı olmalı, denemeler çözmeli, yardımcı kaynaklardan yararlanmalı, gerekirse eğitim kamplarına bile girmelidirler.