Tus Kampı Nedir

 TUS sınavı açılımı ile tıpta uzmanlaşma sınavıdır. Tıp fakültelerinden mezun olan öğrenciler alanlarında uzmanlaşmak için yeterli bilgiye sahip olduklarının anlaşılması için yapılan bir sınavdır. Türkiye standartlarında bakılacak olursa diğer uzmanlık sınavlarına nazaran oldukça zor olan bu sınava her yıl binlerce uzman doktor adayı girer.

  TUS

 TUS sınavı oldukça uzun ve zor bir süreç olduğundan dolayı öğrenciler çoğu zaman dışarıdaki bir üçüncü kurumdan yardım alır. Bu kurum ya da kuruluşlar TUS sınavına hazırlık kurumlarıdır. Genel olarak sınavdan birkaç yıl önce gitmeye başlanır ve bu süreçte öğrencilerin öğrenmesi ve sınava yönelik bilgi pekiştirilmesi için çeşitli aktiviteler yapılır. Çoğu kurum sınava yakın dönemde vaka kampları ve TUS kampı düzenler.

  Vaka Kampı

 Vaka kampları öğrenciler sınava girmeden bir sene önce genellikle 6. sınıf sıralarında hazırlanan ve sınava birkaç ay kala yapılan bir kamp çeşididir. Bu kamplarda öğrenilen teorik bilimler derslerindeki bilgilerin yani TUS sınavındaki ikinci oturuma ait derslerin pratikleri yapılır. Öğrenciler patolojilerini işledikleri bir hastalığın hasta birey üzerinde gördükleri zaman daha kalıcı bir şekilde öğrenirler. Vaka kampları hastalıkları hastalar ya da çeşitli senaryolar üstünde göstererek sınava uygun bir anlatımla öğrencilere öğretmeyi amaçlar. Bir vaka kampında verimli bilgiler öğrenmek için konu hakkında az çok bilgi sahibi olunmalıdır. Aksi halde anlatılan bilgiler genel olarak kolay unutulur.

 TUS Kampı

  Vaka kampının bir benzeri de TUS kampı denilen ve sınavda yüksek bir puan alması için öğrencileri eğiten kamp çeşididir. TUS kampları genel olarak beşinci ya da altıncı sınıfta verilmeye başlanır ve sınava bir kaç aya kala bitirilir. BU kamp alanında uzmanlar tarafından uzman doktorlar tarafından verilir ve genel olarak tüm tıp fakültesi bilgilerini içerir. Eğitimi veren kuruma göre değişmekle birlikte genel olarak hızlı bir tekrar olduğu için öğrenciler tarafından oldukça rağbet görür. Bir TUS kampında tüm hastalıklar ve konular vakalar beraberinde verildiği için ve sınava yönelik hazırlatıldığı için verim açısından oldukça olumlu sonuçlar doğurur. Ayrıca TUS kampına devam eden öğrenciler normal eğitimlerine de devam ettikleri için okul derslerindeki başarıları da artar.

 

 TUS ve TUS Kampı

  TUS kampı ve TUS sınavı arasındaki ilişki genel olarak doğrusaldır. TUS çok kapsamlı ve bilgi yoğunluğu açısından oldukça zor bir sınav olduğundan dolayı adaylar TUS kamplarını tercih ederler. Kendi başlarında çalışmaya karar veren adayların oldukça disiplinli olması gerekir aksi halde TUS sınavında istenilen başarı elde edilemez. Adaylar disiplin ve düzen sağlamak amacıyla ve alanında uzman doktorlardan eğitim almak amacıyla TUS kamplarına başvururlar. Başvurmadan devam eden öğrencilerin büyük bir çoğunluğu elde etmeleri gereken disiplini sağlayamadıkları için sınavda başarı sağlayamazlar. Uzmanların görüşlerine göre TUS sınavı gibi bir sınavda başarılı olmak için yönlendirme şart.