Tus Kampı Tüm Tus İçin Faydalı Mı?

Tus Kampı Tüm Tus İçin Faydalı Mı?

Tus sınava hazırlık işlemlerinde tus kampı başarı oranını doğrudan etkiyen bir uygulamadır. Bu uygulamada adaylar sınav öncesi 20-25 günlük süre zarfında çıkabilecek sorular konusunda eğitime tabi tutulmaktadır. Bu eğitimde çıkabilecek sorunlar konusunda kursiyerler genel anlamda bilgilendirilmektedir.

  Kampın Amacı Sınava En İyi Şekilde Hazırlamaktır

  Eğitim programında kolay ve pratik tekrar edilebilir notlar kurs boyunca tekrar ettirilmektedir. Bu eğitime katılacak olan adaylar ilk aşamada bütün konuları tekrar ederek işe başlar. Tümtus kategorisinde bütün konuların gözden geçirilmiş olması gerekir.

  Bu eğitim programına, özellikle çalışma fırsatı bulamamış adaylar baş vurmaktadır. Bütün konuları yeteri kadar takip edemeyen veya konuları eksik kalan adaylar tus kapmı programına dahil olmaktadır.

  Profesyonel Eğitimciler Görev Almaktadır

  Bu kategoride hizmet veren eğitimciler, tecrübeli ve konulara hakim kişilerden oluşmaktadır. Eğitimciler geçmiş dönemlerde çıkmış soruları yerinde inceleyerek işe başlamaktadır. Yapılan analizler sonunda çıkabilecek sorular hazırlanmaktadır. Genel anlamda sınava katılacak adaylar çıkacak sorular hakkında üst seviyede tecrübeye sahip olmaktadır.

  Tus Kampı Avantajlıdır

  Tus sınavına hazırlananlar için hazırlanan bu kamp, katılımcıların yarışa önde başlamasında önemli rol oynamaktadır. Bu kampın avantajları şu şekildedir:

 1- Kampta yapılan tekrarlar ve soru çözme teknikleri, katılımcıların performansını üst seviyeye çıkarmaktadır. Tekrar bilgilerin zihinde uzun süre kalmasında önemli rol oynamaktadır.

 2- Psikolojik kaygıların ortadan kaldırılması ve aday hekimin motivasyonunun artırılması kamp programının en önemli iki unsurudur. Katılımcıların büyük çoğunluğu psikolojik anlamda sınava hazırlanmadığı için ciddi anlamda problem yaşamaktadır.

 3- Sınav hakkında bilgilendirmenin yanı sıra etkili yöntemlerin öğretilmesi, eğitim kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Tekrar, deneme sınavları ve motivasyon ile ilgili etkili yöntemler başarılı olmanın ilk önemli adımıdır.

 4- Kampta hazırlanan hafıza programı ile katılımcının bu konuda ileri seviyeye ulaşması sağlamaktadır. Tıbbi terimlerin ezberlenmesi ile ilgili yeni ve etkili hafıza teknikleri uzman eğitimciler tarafından öğretilmektedir.

  Kampın genel amacı katılımcıların en iyi performansı sergilemesi ve en yüksek notu alması için kendini hazırlamasıdır.

  TÜM Tus Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Aday hekimlerin TUS’a hazırlık programı sınavda çıkabilecek soruların yerinde değerlendirilmesi ile mümkündür. Bu sınava eczacılık, veteriner, kimya, tıp, tıbbi biyoloji ve biyoloji bölümünden mezunlar katılabilir. Bu bölümlerden mezun olan katılımcılar başvuru işlemlerinde gerekli belgeleri mezun oldukları fakülteden temin etmeleri gerekir.

  İlk Sağlık Müdürlüğüne giderek başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru Nisan ve Eylül aylarında yapılmaktadır. Kılavuzda nasıl başvuru yapılacağı ve ne kadar başvuru ücreti ödeneceği belirtilmektedir. Bu sınav Ankara’da gerçekleşmektedir. Sınav kuralları kılavuzda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

  Sınav itirazı yapacaksanız otuz gün içerisinde yapmanız gerekir. İtiraz dilekçesi ve banka dekontu ile birlikte itiraz yapılabilir. Sınav sonuçlarına itiraz edebileceğiniz gibi tercih yapmadığınız bir yere yerleştirildiğiniz zaman da itiraz edebilirsiniz.

  Tercih sonrası değişiklik Tüm Tus sınavlarında mümkün olmayan bir durumdur. Bu nedenle adayın tercih yaparken ve form doldururken çok dikkatli olması gerekir.