Tus Kampı Nedir Faydaları Nelerdir?

Tus Kampı Nedir Faydaları Nelerdir?

  Tıpta uzmanlık sınavı olarak bilinmekte olan Tıpta uzmanlık eğitimine giriş sınavları adaylar için oldukça zorlu bir süreçtir. Bu sınavlara hazırlanmak üzere birçok adayın, yoğun bir hazırlık dönemini içeren programlarla daha disiplinli çalışarak bu dönemi atlatmaları ve sınava hazır hale gelmeleri için eğitim kurumları tarafından düzenlenen kamplara Tus Kampı adı verilmektedir.

  Tus Kampı Nedir Ne Değildir?

  Tus kampları, yoğun bir çaba gereken, özel hazırlanılması gereken ve diğer adaylar arasından sıyrılmak için adayların tercih ettiği eğitim programlarıdır. İleri derecede eğitim, iştiyak, deneyim, deneme ve disiplin gibi konularda adayların sınava hazır duruma gelmeleri hedeflenen tus kampları eğitimleri beş ya da altıncı sınıflarda alınmaya başlanabilmektedir.

  Sınava bir ya da iki ay kala bir zaman kadar devam edebilen tus kamplarında, alanında uzman doktorların verdiği eğitimler sayesinde adayların hazırlık ve yeteneklerini yüksek seviyelere taşınması hedeflenir. Tus kampına devam eden adayların aynı anda eğitim öğretim hayatına devam ediyor olmasından dolayı, genel tıp fakültesi müfredatıyla eş güdümlü bir eğitim programı çizen bu eğitim kampları, okulda öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi açısından olumlu ve verimli seyir izlemektedir.

 Yoğun bir sınav hazırlık programı olan bu kamplarda; verilen eğitimlere, yapılan tekrarlara ve eğitmenlerin atıfta bulunduğu geçmiş dönem sorularına, önemli ayrıntılara dikkat edilmediğinde ve ek olarak sıkı şekilde çalışılmadığı takdirde başarı beklememeleri yönünde adaylar bilgilendirilmektedirler.

  Tus Kamplarının İzledikleri Metot Nedir?

  İlgili adaylar tarafında çokça tercih edilen bu sınava hazırlık ve eğitim kampları çeşitli eğitim kurumları tarafından değişik şekillerde ve metotlarda yapılsa da hepsinin ortak amacı; etkin ve kalıcılığı sağlanan bir son tekrar, sağlam, kaygısız ve hazır bir sınav psikolojisi, şevk ve uygulama becerisi, sınava yakın dönemde etkin bir öğrenim ve sınav yeteneği kazandırma olarak özetlenebilmektedir.

 Birçok adayın yoğun ve hummalı bir hazırlık süreci yaşadıkları bu sınav öncesi bir aylık süredeki testler hedefe yakın sonuçlar verebilmektedir. Burada sorulan toplam 240 sorudan yüzde 75-80’lik bir başarı elde etmek tus kampı sağlayıcılarının başlıca hedeflerindendir.

 Çeşitli kurumların hazırladıkları programlar her ne kadar birbirinden farklı olsa da tus kampı hazırlıklarında genellikle aynı aşamaların izlendiği görülmektedir. Bu hazırlıklar aday öğrencilerin kamp öncesi konu tekrar ve çıkmış sorulara göz atması ile kamp eğitmenlerinin başarılı ve geçen yıllara yönelik doğru adımlar izlemesiyle devam etmektedir. 150 soru kıstasını hedef edinen kurumların diğer kamplardan bir adım daha öne çıktığı da ilgili adaylar ve uzmanlar tarafından onay almaktadır.

 Tus Kamplarının Aşamaları ve Amaçları Nelerdir?

   Son Tekrar: Sınava bir ay ya da iki ay kala yapılan son tekrarlarla kısa süre içinde eski bilgileri hatırlanması ve tazelenmesi amaçlanır. Yapılan bu son tekrarlar sonucunda adaylarda yirmi- beş otuz soruluk bir avantaj sağladığı bilinmektedir.

 Sınav Kaygısından Arındırılmış Bir Psikoloji: Pek çok adayın yoğun çalışma ve hazırlık sürecinden sonra birlikte girdikleri bu eğitim yarışında başarılmak istenen en önemli şeylerden biri de sınav kaygısından arındırılmış, sınava hazır ve dinç bir psikolojidir. Öncelikle adayların diğer adaylarla rakip değil kendi psikolojileri ile rakip olmaları yönünde verilen telkin ve eğitimler sayesinde sınav kaygısı, telaş ve panik havasının dağıtılması hedeflenmektedir. Verimli çalışma programlarıyla bu tür psikolojik kaygıları en aza indirmeye çalışan tus kampı eğitmenleri ve tecrübeli uzmanları sınavlarda bu konuda bilinçli adayların diğer adaylara nazaran daha önde olduğunu da öğrencilerle paylaşmaktadırlar.

 Teknik Bilgilendirme ve Sınava Hazır Hale Gelme: Sınav sorularının istatistikleri, soru kalıplarının incelenmesi, sınav sonuç grafikleri, görsel ve işitsel slaytlar, tecrübeli ve alanında uzaman eğitmenlerin tavsiyeleri, kamp programı ve hedeflenen amaç, motivasyon, artı tekrar gibi teknik yardım, rehberlik ve bilgilendirme ile adayların sınava en hazır hale gelmesi konusunda tus kampları adaylara hizmet vermektedir.