MART 2021 TUS ANATOMİ ANALİZ - SMTANATOMİ

MART 2021 TUS ANATOMİ ANALİZ - SMTANATOMİ

MART 2021 TUS ANATOMİ ANALİZ - SMTANATOMİ

1) Genel olarak bakıldığında “Mart 2021 Anatomi soruları” Ekim 2020 sınavına göre daha kolaydı. Genel olarak anatomi sorularının zorluk derecesini 3/5 “ORTA” olarak değerlendirebiliriz.

2) 14 sorunun 7’sini “eski ya da benzer” TUS sorusu olarak değerlendirebiliriz.

3) Son TUS’un aksine 2 şekil sorusu karşımıza geldi.

4) Uzun süredir soru gelmeyen “eklemler” bölümünden 2 soru soruldu.

5) Perine kası sorusu haricinde ekstremite ve gövde kasları gibi lokomotor sistem kaslarında soru gelmedi. Bir eski tus sorusu olarak kulak kemikçikleri kasları-sinirleri tekrar karşımıza geldi.

6) Şaşırtıcı bir şekilde bir eponym isim olan Lisfranch eklemi soruldu. Yine klinik sorular bölümünde de anatomik gerçek ismi yazılmaksızın Hesselbach üçgeni sınırları, Riolan arkı, Nuck kanalı gibi özel isimler sorgulandı.

7) Yine şaşırtıcı bir soru tipi de bir şekil sorusunda karşımıza geldi. Plexus lumbalis’in bir dalı olan “n. cutaneus femoris lateralis” ne soru kökünde ne de seçeneklerde açıkça yazılmadan “D” denilerek sorgulandı.

8) Anatomi başlığı altında sorulan 14 sorunun konu dağılımı (ilk ait oldukları kategoriye göre);

Kemik                 : 1

Eklem                 : 2

Kas                      : 1

Solunum            : 1

Dolaşım              : 2 

Sindirim             : 2 

Ürogenital         : 0

Nöroanatomi    : 4 

Duyu                   : 1

 

9) Anatomi başlığı dışında gelen anatomi sorusu 7 adetti. Bunların soru numaraları; 

TB 18, 22 ve KB 21, 34, 90, 91 ve 116

 

10) 14 + 7 sorunun DETAYLI KÜNYESİ;

01- Kemik – Direkt bilgi (Eski soru)

02- Eklem – Şekil sorusu

03- Dolaşım/lenf – Solunum – Topoğrafik anatomi – Klinik görünümlü 

04- Eklem – Klinik anatomi

05- Dolaşım/arter – Öncüllü

06- Duyu – Direkt bilgi (Eski soru)

07- Nöro/kranyal sinir – Klinik görünümlü (Eski soru)

08- Nöro/periferik sinir (Eski soru)

09- Nöro/OSS – Direkt bilgi

10- Solunum – Klinik görünümlü

11- Sindirim – Direkt bilgi

12- Sindirim – Klinik görünümlü (Eski soru)

13- Nöro/periferik sinir – Şekil sorusu – Klinik anatomi (Eski soru)

14- Kas/perineum – Klinik görünümlü (Eski soru)

 

18- Eklem/embriyolojik kalıntı – Direkt bilgi

22- Nöro/kranyal sinir – Direkt bilgi

 

21- Dolaşım/ven – Klinik anatomi

34- Nöro/SSS – Klinik anatomi

90- Kas/inguinal – Direkt bilgi

91- Dolaşım/ven – Direkt bilgi

116- Ürogenital – Direkt bilgi

   

11) 14 anatomi sorusu zorluk derecelerine göre;

Çok zor (5/5)     : 0

Zor (4/5)            : 2

Orta (3/5)          : 10

Kolay (2/5)        : 2

Çok Kolay (1/5) : 0

 

12) Soruların bilgiyi ölçme yöntemi;

Direkt                                             : 4

Klinik görünümlü                         : 4 

Klinik anatomi                              : 3

Topoğrafik anatomi                     : 1

Şekil                                                : 1

Radyolojik resim                          : 1

 

13) Literatür bilgisi gerektiren soru       : 0

14) Eski ya da benzer soru                       : 7

15) Hatalı soru                                            : 0

 

SONUÇ:

1) Web sitemizdeki 32,5 saatlik TUS paketimizde anlatılan dersler ile 14 anatomi sorusundan 11’ine direkt ve 1’ine ise indirekt olarak (toplam 12/14) referans oldu.

2) Videolarımızı takipte kullandığımız İnfotus Anatomi kitabımız 13/14 soruya referans oldu.

3) Ayrıca anatomi başlığı dışında sorulan sorulardan da 5’ine videolarımız ve kitabımız referans oldu.