Ekim 2020 TUS Anatomi Analiz

Ekim 2020 TUS Anatomi Analiz

EKİM 2020 TUS ANATOMİ ANALİZ

1) Genel olarak bakıldığında “Anatomi” Ekim 2020 sınavının “zor” olarak değerlendirilen branşlarından biri oldu. Bundaki ana neden soruların zor olmasından ziyade bilginin 2 bazen de 3 aşamalı olarak sorgulanmasından kaynaklanmaktaydı.       

 

2) Son TUS’ların aksine Ekim 2020 TUS sınavında Şekil/Resim sorusu gelmemesi dikkat çekti.

 

3) Anatomi branşı ile ilgili 14 sorunun konu dağılımı (ilk ait oldukları kategoriye göre);

Kemik                            : 1

Eklem                            : 0

Kas                                 : 4

Solunum                       : 1

Dolaşım                        : 1 

Sindirim                        : 3 

Ürogenital                    : 1

Nöroanatomi               : 3 

Duyu                             : 0

4) Anatomi branşı dışında gelen anatomi sorusu 5 adetti. Bunların soru numaraları; 

TB 18, 19 ve KB 104, 108 ve 116

 

5) 14 + 5 sorunun DETAYLI KÜNYESİ;

01- Kas - periferik sinir - klinik görünümlü

02- Kas - klinik görünümlü

03- Nöro - periferik sinir - klinik anatomi 

04- Kas - kranyal sinir - klinik anatomi - topoğrafik anatomi

05- Kas - dolaşım - klinik görünümlü

06- Nöro - kranyal sinir - dolaşım - klinik görünümlü - topoğrafik anatomi

07- Kemik - direkt bilgi

08- Nöro - topoğrafik anatomi - direkt bilgi

09- Sindirim - kranyal sinir - klinik anatomi - topoğrafik anatomi

10- Solunum - indirekt bilgi

11- Sindirim - topoğrafik anatomi - direkt bilgi

12- Ürogenital - indirekt bilgi

13- Dolaşım - ürogenital - direkt bilgi

14- Sindirim - topoğrafik anatomi - indirekt bilgi

 

18- Nöro - embriyo - direkt bilgi

19- Sindirim - periton - embriyo - direkt bilgi

 

104- Kas - klinik anatomi - direkt bilgi

108- Nöro - duyu - kranyal sinir - klinik anatomi

116- Ürogenital - kadın doğum - klinik anatomi

   

6) Zorluk derecelerine göre;

Çok zor (5/5)               : 0

Zor (4/5)                       : 6

Orta (3/5)                     : 8

Kolay (2/5)                    : 0

Çok Kolay (1/5)           : 0

7) Soruların bilgiyi ölçme yöntemi;

Direkt                                              : 4

Yorum yoluyla (indirekt)              : 3

Klinik görünümlü                          : 4 

Klinik anatomi                               : 3

Topoğrafik anatomi                     : 6

Şekil                                                 : 0

Radyolojik resim                           : 0

8) Literatür bilgisi gerektiren soru          : Yok

9) Eski ya da benzer soru                          : 9 benzer soru

10) Hatalı soru                                             : YOK