Doğru Kampı Bulabilmek Adına Adaylara, Tüm Tavsiyeler

 Doğru Kampı Bulabilmek Adına Adaylara, Tüm Tavsiyeler

Tıpta uzmanlık sınavlarına giriş öncesi tıp fakültesinde öğrenim gören öğrencilere rahat ve disiplinli bir hazırlık sunmakta olan eğitim süreçlerine tus kampı adı verilmektedir. Bilindiği üzere zor bir sürecin adı olan bir hazırlık ve çalışma aşamasıdır. Öğrencilerin daha yoğun, verimli, disiplinli ve daha rahat olarak bu süreci atlatmaları açısından bu kamplar önemli bir yer tutmaktadır. Genel olarak yardımcı ve hazırların yanı sıra rehberlik açısından mühim eğitim ve danışma etkinlikleridir. Özellikle tıp fakültelerindeki derslerle aynı olması, öğrencilerde daha disiplinli hazırlanma ve çalışma imkanı sağlar. Bu sürçe içerisinde okulda öğrenilen bilgilerin hatırlanması ve tazelenmesi yönünde eski konuların da hatırlanması sınav öncesindeki tüm hazırlık aşamalarını özetleyebilir.

 

 Tus Kamplarının Hedef ve Amaçları Nelerdir?

 

 Tus kampları öğrencilere daha iyi bir hazırlık hizmeti yanı sıra, eğitim ve öğretim hizmeti de sunmaktadır. Sınavlara giriş öncesinde adaylar ve öğrenciler açısından daha uygun ve daha verimli ders programları hazırlamak amacıyla açılan tus kampı etkinlikleri bu amaçlarıyla oldukça önemli süreçleri temsil etmektedir. Eğitim kurumlarının açmış oldukları bu faydalı etkinliler sınav hazırları ve sınav esnasında adaylara büyük katkılar sağlamaktadır. Tus sınavlarının yoğun bir çaba ve bunun yanında disiplinli bir hazırlık ve çalışma gerektirdiğini bilen adaylarca tercih edilmekte olduğu bilinmektedir. Tüm tecrübe ve deneyimlerini öğrencilere ulaştırmak amacıyla çalışan öğretmenler, öğrencilerin ve adayların sınava daha rahat ve hazırlıklı olmalarını sağlamaktadırlar. Bu yoğun kamp süresince azimle çalışan öğrencilerin yanı sıra tus kampı öğretmen ve danışmanları da yoğun bir şekilde çalışırlar.

 

 Tüm tecrübelerini ve bilgilerini öğrencilere aktarmak için çabalarlar. Deneyimli ve alanında en iyi öğretmenlerin sağladıkları rehberlik sayesinde tüm aday ve öğrenciler sınav için endişe ve daha sonra sınav esnasında kaygılarından uzak bir başarı elde ederler. Tüm hazırlıklar boyunca ve sınav esnasında disiplin içerisinde ve özgüvenli olmayı belirlemeleri açısından önemli ve gerekli eğitim aşamalarıdır. Tus kampına katılacak adayların okul hayatlarına devam ediyor olmalarından dolayı fakültelerin ders müfredatlarıyla da bağlantılı bir eğitim sürecini programlayan kamplar, okul bilgilerinin sağlamlaştırılması yönüyle de faydalı hizmetleri içermektedir.

 

  Adaylara Önemli Tavsiyeler

 

 Doğru kampı bulabilmek adına adaylara, tüm tavsiyeleri gözden geçirmek, ilk önereceğimiz tavsiyelerdendir. Kamp programlarının geçen yıllara oranla deneyimlerine bakılması atılacak başarılı adımların takibiyle mümkün olabilmektedir. En az 150 doğru cevap hedefi uygun bir hedef olarak kurumların eskiye dönük analizlerine göz atılabilir. Tus kamplarına katılacak adayların bu uzun ve yorucu süreçte dönem içi çalışma notlarını unutmamaları, yanlarında bulundurmaları önemle tesviye edilir. Yine bu notlarla yapılacak tekrarların adaylar için ortalama 20 ile 30 soru gibi önemli bir fark oluşturması açsından da dikkat edilmelidir. Bu notların tus kampı süresince genel olarak yapılan tekrarlar açısından tüm çalışmalarında olumlu yönde katkısı olacaktır. Sınav kaygısından uzaklaşmak, varsa sorunları görmezden gelmek, olumsuz etkileri olan arkadaşlardan ve çevrelerden uzaklaşmak ya da uzaklaştırmak da tus kamplarının rehberlik danışmanları tarafından özellikle vurgulanan tavsiyelerdendir.