Anatomi Nedir

Anatomi Nedir

Anatomi, günümüze eski Yunancadan ana ve temnein kelimelerinin birleşmesi ile oluşup dilimize yerleşmiştir. Anatomi en geniş anlamı ile vücudun normal olan şeklini, vücudu oluşturan tüm organları ve organlar arasındaki yapısal olan ilişkileri inceleyen bilim dalı olmaktadır.

  Anatomi Tarihi Nedir?

  Anatomi tarihi aslen Antik Yunanistan’da başlayan, Orta Çağ ve de Rönesans boyunca gelişmekte olan anatomi çalışma yöntemlerini çarpıcı olacak bir şekilde ilerlemiştir. Bu anatomi alanı, invaziv diseksiyon yolu ile hayvanların ve de kadavraların incelenmesinden itibaren 20. yüzyılda geliştirilmekte olan invaziv olmayan radyoloji gibi teknolojik karmaşık tekniklere geçmektedir.

  Anatomi Nedir?

  Canlıların yapıları ve düzeni ile genel olarak ilgilenen bilim dalı olmaktadır. Hayvanlar ile ilgilenen hayvan anatomisi ve bitkiler ile ilgilenen bitki anatomisi olarak toplamda iki alt daldan oluşmaktadır. Temel tıp bilimlerden biri olan insan anatomisi genel anlamda insanların vücudundaki organların tanımlanması, büyüklükleri, biçim gibi bazı özelliklerinin ortaya koyulması, birbirleri ile olan ilişkilerinin belirlenmesi ve hekimliğe uygulanması ile ilgili bilimsel uğraş alanıdır.

  Anatomi Neleri İnceler?

  Günümüzde anatomi alanı pek çok vücut bölümünü incelemektedir. Bu bölümün vücutta incelediği bölümler aşağıdaki gibidir. Bunlar;

 Kemikler

 Kaslar

 Kıkırdaklar

 Eklemler

 Deri

 Ligamentler (Bağlar)

 Sinir sistemi

 Solunum sistemi

 Dolaşım sistemi

 Endokrin sistemi

 Ürogenital sistem

 Sindirim sistemi şeklindedir.

  Anatomi Çeşitleri Nelerdir?

  Anatomi çeşitleri üç tür olmaktadır. Bunlar; insan vücudunun yapısını inceleyen normal anatomi, ölü bir bireyin durumunu ve de değişikliklerini araştırmak amacı ile patolojik anatomi ve de bir ölü bedenin ölüm sebebini belirlemek adına adli anatomi olmaktadır. Adli anatomi aslen yasal sınıflandırmaya göre bir yargı anatomisine ve ya idari anatomiye ayrılmıştır. Ayrıca her bireyin anatomisinde birbirinden farklı yapılar yer almaktadır.

  İnsan vücudunun genel yapısını incelemekte olan normal anatomi, insan bedeninin yapısını incelemek amacı ile normal diseksiyon yapılır. Ayrıca bu anatomi sistematik anatomi olarak da adlandırılmaktadır. Çünkü vücut mekanizmasını incelemek adına akademik amaçlar ile yapılmaktadır. Eski dönemlerde amaç tamamen insan bedeninin bilinmeyenliğini ortaya koymak olurken bugün tıp ve ya anatomi alanındaki gelişmeler ile birlikte sadece eğitimin bir parçası şeklinde gerçekleştirilmektedir.

  Ölüm sebebini araştıran yargı anatomisi yani otopsi, adli diseksiyon gündelik haberlerde sık sık duyulmakta ve kişilerin ölümlerinden şüphelenildiğinde ölüm sebebini araştırmak için yapılmakta olan bir otopsidir.

  Cesetlerin ölüm sebebini araştıran idari anatomi ise günümüzde idari diseksiyon, olay ile ilgili olmadığı düşünülmekte olan ölü cesetlerin ölüm sebebini araştırmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak kadavra arşivleme yöntemine göre de yapılır ve ya yaslı ailenin hiç rızasını da gerektirmemektedir. Hastalıktan ölen insanlar adına patolojik anatomi, genel olarak ölüm sebebini belirlemek, teşhisin geçerliliğini ve de hastalıktan ölenler adına tedavinin etkinleştirilmesini tespit etmek de dahil olacak şekilde çeşitli amaçlar için gerçekleştirilmektedir.

Yorumunuzu bırakın