Anatomi Öğrenimi Ve Yardımcı Kaynaklar

 Anatomi Öğrenimi Ve Yardımcı Kaynaklar

Anatomi en geniş tanımıyla vücudun normal yapısı, şekli, vücudu oluşturan organlar, organların yapısı, organların birbiriyle olan ilişkilerini incelemekte olan bilim dalıdır. Şekil bilimi anlamına gelmekte olan morfoloji terimi canlıların şekil olarak incelenmesini belirtmektedir. Anatomide morfolojiyle özdeş bir bilim olarak kabul edilmektedir. Anatomi bilimi günümüzde sadece şekil olarak değil, işlev olarak da incelenmesini sağlar. Hatta anatomi bilimi daha da detaylanmış olarak hücrelerin içinin moleküler düzeyde incelenmesinde dahil edilmiştir.

  Öğrencilerin Gözünden Anatomi 

  Anatomi dersi çok geniş kapsamlı olan bir derstir. Anatomi dersin de yer alan birçok bilginin bulunması öğrencilerin gözünü korkutmaktadır. Anatomi eğitiminde genel olarak kalıplaşmış kurallar ile organların farklı yapılarla bağlantılarının yapılmadan öğrenilmesi, ezbere dayanan sistem ile öğrenimin yapılması anatomi dersinde öğrenilen bilgilerin çok kolay bir şekilde unutulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle birçok öğrenci anatomi dersinden sıkılmaktadır. Kolaylıkla da unuttukları için genel olarak anatomi dersi sevilmemektedir. Anatomi dersinin işlenme sistemi nedeniyle bir bütün olarak anatominin öğrenilmesi zorlaşmaktadır.

  Anatomi Dersinin Öğrenilmesinde Yeni Bir Yöntem

  Smtanatomi olarak anatomi dersini öğrenilmesi zor olmaktan, kolay unutabilir olmaktan, ezbere dayalı olmaktan, sıkıcı olmaktan, sevilmeyen bir ders olmaktan çıkaran yeni öğretim teknikleri sunmaktadır. 18 yıl boyunca TUS tecrübesiyle birlikte TUS gibi sınavlara yönelik en iyi anatomi eğitimini sunuyoruz. Anatomi çok detaylı olan ve tıp biliminin en temeli olan bilimdir. Anatomi dersi birçok öğrenci tarafından sevilmeyen ders olmasına karşın smtanatomi olarak özgün bir anlatım tekniğiyle öğrencilerin gözünde büyük bir sorun ve kabus olarak görünen bu dersi zevkli ve kolay şekilde öğrenebilecek olan hale getirildi.

  Anatomi Dersini Film Tadında Öğrenin

  Smtanatomi anatomi dersine neredeyse bir film izliyormuş gibi zevkli, akıcı, kolay anlaşılan ve hafızalara kazınan şekilde öğrenim sağlanabilmektedir. Anatomi dersi için özel olarak hazırlanmış olan grafikler, özel öğrenim teknikleri kullanarak öğrencilerin zevkle öğrenmelerini sağlayacak şekilde kurulmuştur. Anatomi dersi birebir iletişimin sunulmasıyla birlikte öğrenimin akla takılan bir durum olması halinde de kolaylıkla iletişim sağlanabilmektedir.

  Anatomi dersinde hikayeleştirilmiş anlatımların yapılmasıyla birlikte, özel hafıza teknikleri, mnemonikler, kısaltmalar kullanılmaktadır. Bu sayede kolaylıkla unutulan anatomi dersinin unutulmayan bir ders haline getirilmesi sağlanmaktadır. Mnemonik şeklinde tanımlanmış olan hafıza tekniği hafızayı geliştirebilmek için gerekli olan bütün faktörlerin yanı sıra hatırlatıcıların kullanıldığı bir tekniktir. Bu sayede de zihinde çağrışımlar yapıldığı için hafızayı olumlu olarak etkileyen çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

 

 Sınavlara İlişkin Yardımcı Ekipmanlar

  Smtanatomi olarak anatomi dersinin özel teknikler kullanılarak hafızaya uyumlu şekilde, bütün olarak anatomi biliminin birbiriyle olan ilişkilendirilmesi de yapılarak bütün bağlantıların oluşturulmasıyla çok daha kalıcı öğrenme gerçekleşmektedir. Aynı zamanda özel olarak hazırlanmış olan anatomi atlası, on adetten daha fazla smt soru ve konu kitabıyla hazırlanılan sınava ilişkin en donanımlı şekilde hazırlık yapılmasını sağlamaktadır. Anatomi dersi böylece korkulacak, öğrenilmesi zor olan ve unutulan bir ders olmaktan çıkıp öğrencilerin gözünde sevilen bir ders haline gelecektir.